JABATAN PENGAJIAN POLITEKNIK
Aras 4, Galeria PJH
Jalan P4W,
Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 Putrajaya


Tel
Faks
Web


: 03-8891 9240
: 03-8891 9319
: www.politeknik.edu.my
______________________________________________________________________________________________No. Rujukan : JPP/13/01/941105075872
Tarikh : 27/05/2013

 

LEE MEI WEI (941105075872)
549 M KE AIR PUTIH BALIK PULAU
11000 BALIK PULAU
PULAU PINANG

TAWARAN PROGRAM PENGAJIAN POLITEKNIK MALAYSIA

   
  Tahniah dan sukacita dimaklumkan bahawa anda ditawarkan mengikuti program pengajian seperti berikut:
       
  Program : D50 - DIPLOMA AKAUNTANSI
  Politeknik : POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PERMATANG PAUH, PULAU PINANG
  Tempoh Pengajian : 6 SEMESTER  
  Sesi Ambilan : JUN 2013
  Tarikh Daftar :
2. Tawaran ini adalah MUKTAMAD dan TERBATAL sekiranya:
 
a.
Anda gagal mengembalikan BORANG JAWAPAN TAWARAN (BJT-JPP) yang dilampirkan berserta dengan salinan dokumen berkaitan kepada POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PERMATANG PAUH, PULAU PINANG dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari dari tarikh 27/05/2013
b. Anda tidak mendaftar di Politeknik berkenaan pada tarikh yang ditetapkan.
   
3. Tawaran ini adalah tertakluk kepada kesahihan maklumat dalam borang permohonan dengan dokumen asal yang dikemukakan. Jabatan Pengajian Politeknik berhak menarik balik tawaran atau memberhentikan pengajian anda di politeknik pada bila-bila masa sekiranya terdapat percanggahan maklumat dalam borang permohonan dengan dokumen asal.
   
Jabatan ini mengucapkan Selamat Maju Jaya dalam bidang pengajian yang ditawarkan.
Ketua Pengarah
Jabatan Pengajian Politeknik

Surat ini janaan komputer dan tandatangan tidak diperlukan


 

MAKLUMAT PENTING
1.
Tawaran program dan penempatan politeknik adalah MUKTAMAD.
   
2. Surat Tawaran hendaklah:
i. Dicetak di atas kertas putih bersaiz A4.
ii. Disimpan oleh calon sepanjang tempoh pengajian.
iii.Dibawa semasa hari pendaftaran.
   
3.
Calon dikehendaki mengembalikan BORANG JAWAPAN TAWARAN (BJT-JPP) yang telah lengkap diisi berserta salinan dokumen berkaitan kepada POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PERMATANG PAUH, PULAU PINANG dalam tempoh yang telah ditetapkan.
   
4.
Status penerimaan Borang Jawapan Tawaran (BJT-JPP) oleh POLITEKNIK SEBERANG PERAI, PERMATANG PAUH, PULAU PINANG boleh disemak melalui laman web http://www.politeknik.edu.my.
   
5.
Calon boleh merujuk laman Web Rasmi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) iaitu http://www.ptptn.gov.my untuk maklumat bantuan kewangan / pinjaman pendidikan.
   
   
PEGAWAI YANG LAYAK MENGESAHKAN SALINAN SIJIL ATAU DOKUMEN
   
1. Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional/Kumpulan A.
2.
Pegawai kehakiman dan Perundangan, Hakim, Peguam, Majistret/Jaksa Pendamai dan semua Doktor yang bertugas di Pusat Kesihatan Kerajaan sahaja.
3. Pengetua Sekolah / Guru Besar.
4. Pegawai Polis berpangkat ASP dan ke atas.
5. Pegawai Tentera berpangkat Kapten dan ke atas.
6. Penguasa Penjara, Penguasa Bomba, Penguasa Kastam.
7. Wakil Rakyat/Senator.
8. Pengurus Felda atau Pengurus Felcra.
9.
Penghulu/Penggawa/Pemanca/Ketua Kaum/Ketua Kampung.

     
941105075872     
 
BORANG JAWAPAN TAWARAN (BJT-JPP) 
    

LEE MEI WEI (941105075872)
549 M KE AIR PUTIH BALIK PULAU

11000 BALIK PULAU
PULAU PINANG
TEL : 0164713542

Kepada:

PENGARAH
POLITEKNIK SEBERANG PERAI
JALAN PERMATANG PAUH
13500 PERMATANG PAUH
PULAU PINANG
(U.P. : EN. HABIBOLLAH BIN PADIL)
TEL : 04-5383322 SAMBUNGAN 1021

Tarikh : 26/1/2015    
 


Sila lekatkan gambar yang terkini, berukuran paspot dan
berlatar belakang biru, berpakaian baju berkolar dan berambut pendek bagi lelaki.
 
 

Tuan,

Tawaran Mengikuti Pengajian di Politeknik Malaysia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Merujuk kepada perkara di atas, saya (MENERIMA/MENOLAK)* tawaran untuk mengikuti program berikut :
  Nama program 

Sesi Pengajian
:

:
DIPLOMA AKAUNTANSI

JUN 2013

2.

Bersama-sama ini saya sertakan salinan dokumen dalam saiz A4 : (pastikan mengikut susunan berikut)
 
2.1 Borang Jawapan Tawaran (BJT-JPP).
 
2.2 Salinan surat tawaran yang disahkan.
 
2.3 Salinan kad pengenalan yang disahkan.
 
2.4 Salinan keputusan SPM yang disahkan (kemukakan semua slip keputusan SPM yang pernah diduduki).
 
2.5 Salinan sijil ko-kurikulum Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang disahkan.
 
2.6 Salinan sijil berhenti sekolah yang disahkan.
 
2.7 Sampul surat berukuran 32sm x 23sm (B5) bernama, beralamat sendiri dan bertampal setem RM1.00.
 
Tandakan ( / ) dalam petak yang disediakan.
 

Sekian, terima kasih.

..............................................
(Tandatangan Pemohon)

*Potong yang tidak berkenaan.
Abaikan perkara (2) sekiranya anda menolak tawaran ini.