Sinopsis Kursus dan Kolej Komuniti yang Menawarkan.

 


Sila buat pilihan kursus yang anda ingin lihat sinopsisnya.        

 

VO1 -  SIJIL MULTIMEDIA KREATIF (ANIMASI)

CREATIVE MULTIMEDIA (ANIMATION)

 

Dalam kursus ini pelajar akan diberikan kemahiran dalam mereka bentuk dan mempersembahkan animasi 2D dan 3D melalui komputer dan internet. Modul kursus ini merangkumi lukisan komputer Grafik, Digital Video editing, aplikasi komputer animasi 2D dan 3D serta rekabentuk animasi 2D dan 3D di dalam laman web.

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

     Pelukis Lukisan Karektor 2D dan 3D di bidang penyiaran, penerbitan dan  pengiklanan

    Pembina Perkakasan Multimedia

     Penyunting Video dan Audio

     Pereka Grafik

     Animator

     Pembantu Produksi Filem   

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Kepala Batas, Pulau Pinang

     Kolej Komuniti Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan*

     Kolej Komuniti Kuantan, Pahang Darul Makmur

     Kolej Komuniti Segamat, Johor Darul Takzim

     Kolej Komuniti Segamat 2, Johor Darul Takzim

 

V02   -   SIJIL TEKNOLOGI PEMBUATAN BERSEPADU

INTEGRATED MANUFACTURING TECHNOLOGY

 

Kursus ini menggabungkan bidang pengautomatan dan pembuatan. Kursus ini mendedahkan dan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran penggunaan mesin-mesin CNC dan EDM, mikro pemprosesan, PLC, pnumatik, dan mekanisme penghantaran kuasa, pembangunan prototype, sistem pembuatan terbantu komputer seperti CAD/CAM/CAE, sistem pembuatan berintegrasikan komputer seperti FMS dan CIM serta teknologi elektrik dan sistem berdigit.  

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

         Juruteknik di sektor awam dan swasta

         Penyelia industri elektrik

         Penyelenggara dan Pembaikpulih mesin

         Pelukis CAD/CAM

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Kepala Batas, Pulau Pinang

 

V03 -   SIJIL AUTOMOTIF  

               AUTOMOTIVE  

Kursus ini merangkumi bidang teknologi terkini yang melibatkan peralatan menguji/mendiagnosis. Aspek penggunaan komputer dalam bidang automotif juga diberi penekanan. Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran berkaitan dengan penyenggaraan asas dan penjagaan kenderaan, merombak rawat enjin, komunikasi grafik dan CAD, sistem elektrik kenderaan, kerja kimpalan dan pembaikan kenderaan, pengurusan pusat servis peralatan elektrik dan elektronik automotif serta pelbagai sistem dalam kenderaan. 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

         Pembaikpulih dan Penyenggara kenderaan bermotor

         Pembantu Mekanik

         Juruteknik

         Penyelia pusat servis

         Penyelia perkakasan bengkel.  

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Kedah Darul Aman

     Kolej Komuniti Kepala Batas, Pulau Pinang

     Kolej Komuniti Ledang, Johor Darul Takzim

     Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman

     Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka

     Kolej Komuniti Tawau, Sabah

                        

V04 -   SIJIL PELUKIS PELAN SENIBINA

ARCHITECTURAL DRAFTING 

 

Kursus ini melatih pelajar sehingga dapat menghasilkan lukisan kerja seni bina (Architectural working drawing), membuat lukisan bagi kerja tambahan/pengubahsuaian bangunan kecil, menggunakan pelbagai teknik rendering, pembuatan model serta memahami dan mentafsir peraturan kecil bangunan. 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

         Pelukis Pelan

         Pereka Lanskap

         Juruteknik

         Perekabentuk Terbantu Komputer (CAD)

         Perekabentuk Model Bangunan  

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Arau, Perlis

     Kolej Komuniti Kepala Batas, Pulau Pinang

     Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Kedah Darul Aman

     Kolej Komuniti Teluk Intan, Perak Darul Ridzuan **

     Kolej Komuniti Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan

     Kolej Komuniti Segamat, Johor Darul Takzim

     Kolej Komuniti Segamat2, Johor Darul Takzim

     Kolej Komuniti Kuantan, Pahang Darul Makmur

     Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Terengganu

     Kolej Komuniti Kuching, Sarawak

                       

V05 -    SIJIL PENYENGGARAAN BANGUNAN

BUILDING MAINTENANCE  

 

 

Kursus ini melatih pelajar dalam penyenggaraan bangunan. Ia meliputi menyenggara peralatan penyamanan udara dan pengalih udara, membaiki kerosakan (elektrikal dan mekanikal) pada peralatan penyamanan udara dan pengalih udara, menyenggara dan membaiki kerosakan pada sistem bekalan air dan sistem pengepam air bangunan, menyenggara peralatan pencegahan kebakaran dan menyenggara sistem elektrikal.  

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

       Juruteknik

       Penyenggara Sistem Bangunan (seperti sistem elektrik, lif, bomba, paip, penyaman udara)

       Juruteknik Mekanikal & Elektrikal

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Segamat, Johor Darul Takzim

     Kolej Komuniti Kota Tinggi, Johor Darul Takzim

 

 

V06 -  SIJIL TEKNOLOGI ELEKTRIK (PEMASANGAN  & PERKHIDMATAN) ELECTRICAL TECHNOLOGY (INSTALLATION & SERVICING)  

 

 

Kursus ini meliputi pengetahuan teori dan amali dalam bidang teknologi elektrik, elektronik, kawalan dan komputer yang merangkumi modul amalan keselamatan, asas elektrik dan elektronik, pemasangan domestik dan industri, pemasangan motor, Programmable Logic Controller (PLC), asas kawalan motor, penyenggaraan peralatan dan electrical switcthboard dan switchgear, aplikasi komputer dan perisian AutoCAD.  

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

         Juruteknik Elektrik

         Pendawai Litar

         Kontraktor Elektrik.

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Arau, Perlis

     Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Kedah Darul Aman

     Kolej Komuniti Chenderoh, Perak Darul Ridzuan

     Kolej Komuniti Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan

     Kolej Komuniti Jempol, Negeri Sembilan

     Kolej Komuniti Jelebu, Negeri Sembilan

     Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka

     Kolej Komuniti Segamat, Johor Darul Takzim

     Kolej Komuniti Bentong, Pahang Darul Makmur

     Kolej Komuniti Kuantan, Pahang Darul Makmur

     Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Terenggan Darul Iman

     Kolej Komuniti Tawau, Sabah

     Balik Pulau

 

               

V07 -       SIJIL SISTEM KOMPUTER DAN SOKONGAN

COMPUTER SYSTEM AND SUPPORT

 

 

Kursus ini menekankan kepada kemahiran asas dalam bidang sistem komputer, rangkaian serta perisian sistem pengoperasian di samping kemahiran asas untuk membuat pemasangan dan rangkaian masa kini seterusnya memahami konsep-konsep pembangunan internet. Modul yang ditawarkan meliputi asas elektronik, alatan pengukuran asas, sistem komputer, penyenggaraan peralatan komputer (bekalan kuasa I/O, ingatan dsb), penyenggaraan peripheral (printer, modem dsb) dan penyenggaraan rangkaian.  

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

         Juruteknik Komputer

         Juruteknik Rangkaian

         Usahawan ICT

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Bandar Darulaman, Kedah Darul Aman

     Kolej Komuniti Bayan Baru, Pulau Pinang

     Kolej Komuniti Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan

     Kolej Komuniti Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan

     Kolej Komuniti Jempol, Negeri Sembilan

     Kolej Komuniti Segamat, Johor Darul Takzim

     Kolej Komuniti Selandar, Melaka

     Kolej Komuniti Tawau, Sabah

 

                                   

V08 -   SIJIL HOTEL & KATERING

HOTEL & CATERING  

 

 

Kursus ini memberikan pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar dalam bidang Front Office, operasi dapur, penyediaan dan penyajian makanan dan minuman, pengemasan, promosi, simpan kira dan perhubungan pelanggan. Pelajar juga akan disediakan untuk memulakan perniagaan sendiri dengan penerapan mata pelajaran simpan kira praktik, teknik promosi dan amalan perniagaan di samping aspek pengurusan dan penyeliaan.

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

         Pembantu Chef

         Penyelia Makanan dan Minuman

       Housekeeper

         Pramusaji

         Usahawan Katering

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka

     Kolej Komuniti Sungai Petani, Kedah Darul Aman

     Kolej Komuniti Kuantan, Pahang Darul Makmur

     Kolej Komuniti Chenderoh, Perak Darul Ridzuan

    Langkawi

                 

V09 -   SIJIL REKAAN FESYEN DAN PAKAIAN

FASHION  AND  APPAREL DESIGN  

 

 

Kursus ini memfokus kepada kreativiti dan teknik pembuatan pakaian. Ia juga memberi penekanan kepada pemahaman fabrik dan keusahawanan. Modul seni reka fesyen ditawarkan dalam tiga peringkat untuk memberi pendedahan kepada pelajar dari sudut pemahaman mengenai daya intelektual dan artistik (seni) yang menentukan rekaan fesyen dan pakaian di pasaran tempatan dan antarabangsa. Sepanjang kursus ini aspek amali akan ditegaskan supaya lepasan kursus ini mempunyai tahap kemahiran yang tinggi.  

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

         Pereka Fesyen

         Usahawan (butik)

         Tailoring

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan

     Kolej Komuniti Bukit Beruang, Melaka

     Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman

     Kolej Komuniti Kuching, Sarawak

             

V10 -    SIJIL PEMPROSESAN DAN KAWALAN MUTU MAKANAN

FOOD  PROCESSING AND QUALITY CONTROL  

 

 

Kursus ini meliputi latihan kemahiran dalam bidang pemprosesan makanan dan kawalan mutu hasilan makanan. Modul yang ditawarkan merangkumi pemprosesan dan pembungkusan semua kategori makanan khususnya yang bersumberkan bahan mentah tempatan. Ini termasuklah pemprosesan dan kaedah pengawetan buah-buahan, sayur-sayuran, ikan dan hasilan laut, daging, ayam, telur, hasilan koko, gula, bakeri, minyak dan snek tempatan. Di samping itu, pelajar juga didedahkan kepada aspek pengawalan mutu makanan, baik semasa atau selepas pemprosesan, aspek kandungan makanan dan pemakanan, menguji dan menganalisis makanan, perundangan yang berkaitan makanan serta pengurusan dan pemasaran hasil makanan.  

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

         Usahawan Pengeluaran Produk Makanan

         Pembantu Kawalan Mutu Makanan

         Pembantu Pengeluar Makanan

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan

 

                       

V11   -   SIJIL TEKNOLOGI PEMBINAAN

CONSTRUCTION TECHNOLOGY  

 

 

Kursus ini akan melahirkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang pembinaan termasuk pengurusan pembinaan, penentuan kuantiti dan kos, memahami dan menyediakan lukisan pembinaan (manual dan CAD), memulakan kerja dan penyeliaan tapak pembinaan dan menjalankan ujian untuk kawalan mutu.  

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

         Kontraktor

         Penyelia Tapak

         Juruteknik

         Pembantu Jurukur Bahan

         Pelukis Pelan Bangunan

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman

 

 

 V12 -   SIJIL TEKNOLOGI MAKLUMAT (Pembangunan Sistem)

INFORMATION TECHNOLOGY (System Development)  

 

 

Kursus ini merangkumi modul asas dalam bidang ICT seperti Komunikasi Data, Sistem Rangkaian, Sistem Pengoperasian, Bahasa Pengatucaraan (C/C++ dan Visual Basic), Pangkalan Data Internet, Multimedia dan Pembangunan Laman Web. Kursus ini juga mengandungi modul lain seperti pemasangan komputer dan Sistem Digital.  

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;  

         Pembangun Sistem (Programmer)

         Pembangun Laman Web

         Pembantu Juruanalisis Sistem

         Penyenggara Sistem

         Usahawan ICT

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Alor Gajah,Melaka

     Kolej Komuniti Grik, Perak Darul Ridzuan

     Kolej Komuniti Sungai Siput, Perak Darul Ridzuan

     Kolej Komuniti Pasir Salak, Perak Darul Ridzuan

     Kolej Komuniti Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan

     Kolej Komuniti Mas Gading, Sarawak

 

          

V13 -   SIJIL PERAKAUNAN PERNIAGAAN

BUSINESS ACCOUNTING

 

 

Kursus ini akan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan berkaitan konsep dan prinsip perakaunan, penyediaan penyata kewangan, pendedahan disiplin ilmu (pemasaran, undang-undang perniagaan dan syarikat, pengauditan, pencukaian, statistik dan costing), penerapan nilai keusahawanan dan perakaunan berkomputer.

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;

 

         Pembantu Akauntan

         Kerani Akaun

         Pembantu Audit

         Juruwang

         Usahawan

  

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

 

     Kolej Komuniti Selandar, Melaka

     Kolej Komuniti Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan

 

 

           

 V14 -   SIJIL MULTIMEDIA KREATIF (PENGIKLANAN)

CREATIVE MULTIMEDIA (ADVERTISING)

 

Kursus ini merangkumi ilmu pengiklanan secara menyeluruh dengan mempelajari konsep asas pengiklanan hingga ke tahap aplikasi dan produksi untuk percetakan iklan media elektronik dan pengiklanan laman web. Kursus ini mendedahkan dan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan percetakan/DTP (majalah, pembungkusan, poster, kad dan risalah), menyediakan iklan media elektronik, papan tanda dan multimedia.

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;

 

   Penolong / Pereka grafik di agensi / syarikat pengiklanan multimedia

   Penolong / Pereka grafik di syarikat pengiklanan, percetakan dan penyiaran

    Penolong / Pereka grafik di jabatan kerajaan

    Penolong Pereka Set

    Usahawan

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini

 

     Kolej Komuniti Jasin, Melaka

 

 

 

 

 V15 -   SIJIL PENYAMAN  UDARA DAN PENYEJUKAN

 AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION  

 

 

Kursus ini melibatkan teknologi dan kemahiran yang menjurus kepada menyediakan pelajar yang berketrampilan dan mampu berdikari. Kursus ini memberi pengkhususan berkaitan Sistem Penyejukan dan Penyamanan Udara (Domestik, Komersial dan Industri). Pelajar-pelajar didedahkan dengan cara bekerja dan mengetahui komponen, alat kawalan, pempaipan, mengesan dan memperbaiki kerosakan dengan kawalan elektronik, melakukan kerja pendawaian serta membaikpulih kerosakan elektrikal dan sistem nyah fros.

 

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;

 

    Juruteknik Sistem Penyejukan dalam sektor pengangkutan dan industri

    Juruteknik Sistem Penyamanan Udara bangunan dan industri

    Penyelia pusat servis dan baikpulih, penyejukan dan penyaman udara

   Usahawan

 

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

     Kolej Komuniti Rompin, Pahang Darul Makmur

     Kolej Komuniti Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan

 

           

 

V16 -   SIJIL PERLANCONGAN DAN PENGEMBARAAN

TRAVEL AND TOURISM

 

 

Kursus ini digubal untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan di dalam industri pelancongan. Kursus ini memberi penekanan kepada pembinaan asas pengetahuan pelancongan, pengendalian agensi, kejurulatihan rekreasi, teknologi dan ketrampilan berkomunikasi.

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;

 

    Pemandu Pelancong

    Jurulatih Rekreasi

    Penyelia agensi pelancongan

    Pengusaha Resort/Hotel

 

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini

 

     Kolej Komuniti Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan

     Kolej Komuniti Kuching, Sarawak

 

 

 

V17 -   SIJIL REKABENTUK DALAMAN

INTERIOR DESIGN

 

 

Rekabentuk Dalaman adalah proses merekabentuk ruang dalaman mengikut konsep dan gaya ruang berpandukan tema tertentu serta mengaplikasi segala prinsip rekabentuk seni bina. Ia bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar meneroka kerjaya dalam bidang hiasan dalaman serta melahirkan tenaga separa mahir dalam bidang berkaitan.

 

Lulusan kursus ini berpeluang berkhidmat sebagai;

 

    Perekabentuk Dalaman

    Pembantu Arkitek

    Usahawan

    Perunding Hiasan Dalaman

 

 

Kolej Komuniti yang menawarkan kursus ini  

      Kolej Komuniti Selayang, Selangor Darul Ehsan

 

* Kursus ditawarkan pada Julai 2004

** Kursus ditawarkan pada Januari 2005