Diploma Pengurusan Logistik dan Rantaian Bekalan

Sinopsis Program


Program Diploma Pengurusan Logistik dan  Rangkaian Bekalan ditawarkan selaras dengan perkembangan industri logistik yang memacu pertumbuhan ekonomi negara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkayakan pengetahuan pelajar di dalam bidang logistik dan rangkaian bekalan seperti pengurusan logistik, pengurusan inventori, pemasaran antarabangsa, pengurusan operasi, teknologi maklumat logistik dan rangkaian bekalan serta keusahawanan. Maklumat yang terkandung di dalam program ini dapat membantu pelajar  melaksanakan dan mengaplikasi kemahiran yang dipelajari dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan industri pengurusan logistik dan rangkaian bekalan.

Prospek Kerjaya


Graduan Diploma Pengurusan Logistik Dan Rangkaian Bekalan boleh menceburi bidang kerjaya sebagai :

Penolong Pengurus Rangkaian Bekalan
Penolong Pengurus Logistik
Penolong Pengurus Pembelian
Penolong Pengurus Import Eksport
Penolong Pengurus Pembekalan
Penolong Pengurus Kargo
Penolong Pengurus Pusat Pengedaran
Penolong Pengurus Kawalan Inventori


Syarat Kemasukan


Lepasan SPM(Politeknik Konvensional/METrO)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Lulus Mathematics
 7. Mendapat LIMA (5) kepujian dalam mana-mana matapelajaran
 8. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan Pra Diploma Politeknik
Lulus Pra Diploma Perdagangan
kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Mendapat sekurang-kurangnya SATU(1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 6. Lulus pengajian peringkat Sijil seperti berikut:

  1Sijil Politeknik Tahap 3, KKM
   Sijil Pemasaran
   Sijil Pemprosesan Data
   Sijil Pengajian Perniagaan
   Sijil Penyimpanan Kira
  2Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3
   FORWARDING OPERATION SUPERVISOR (FB-011-3)
   LOGISTIC SUPERVISOR (FB-015-3)
   Operasi Penghantaran (FB-011-3:2013)
   Operasi Perkhidmatan Kurier (IL-011-3:2012)
   Operasi Perkhidmatan Pengagihan & Penggudangan (IL-012-3:2012)
   Penyelia Flit (FB-013-3)
   PENYELIA OPERASI PENGHANTARAN (M-020-3)
   Penyelia Setor (FB-012-3)
   Penyeliaan Operasi Logistik (IL-013-3:2014)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

Permohonan kemasukan untuk sesi Disember 2019 sedang dibuka.

Klik untuk memohon

Tempoh Pengajian

6 semester

© 2019 Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.