Diploma Akauntansi

Sinopsis Program


Diploma Akauntansi digubal khususuntuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran serta pengalaman melalui pendidikan bersepadu dalam bidang-bidang seperti perakaunan, kewangan, pengauditan, percukaian, perakaunan kos dan juga pengetahuan dalam bidang pengurusan, teknologi maklumat, keusahawanan dan pembangunan kendiri. Pelajar bukan sahaja diajar secara teori asas kewangan dan perakaunan, malah mereka juga diberi pendedahan kepada  pengalaman sebenar melalui program latihan industri.  Matlamat program ini bukan sahaja melahirkan graduan yang mempunyai kemahiran mengurus dan merekod kewangan tetapi juga graduan yang berfikiran usahawan.  Setiap kursus yang dibina di dalam program ini adalah mengikut piawaian yang ditetapkan oleh badan-badan profesional perakaunan di Malaysia seperti Institut Akauntan Malaysia (MIA), IAS, MFRS, MQA dan IFAC.  Program ini diterajui oleh pensyarah yang bukan sahaja berpengalaman dalam bidang pendidikan tetapi juga dalam bidang kewangan dan pengurusan.Selain bekerja dalam bidang perakaunan, graduan program ini berpeluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dan badan professional seperti ACCA.     

Prospek Kerjaya


Kemahiran dan kebolehan yang diperolehi oleh graduan Diploma Perakaunan akan membolehkan mereka bekerja sebagai :

Pembantu Akauntan 
Penolong Pengawal Kewangan 
Penolong Juruaudit 
Juruteknik Cukai 
Usahawan


Syarat Kemasukan


Lepasan SPM(Politeknik Premier)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 4. Mendapat LIMA (5) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Bahasa Melayu
  2. Bahasa Inggeris
  3. Mathematics
  4. DUA(2) matapelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
 5. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau masalah pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lepasan SPM(Politeknik Konvensional/METrO)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Mathematics
  2. DUA(2) matapelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
 7. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Mendapat kepujian dalam mata pelajaran Matematik
 7. Lulus pengajian peringkat Sijil seperti berikut:

  1Sijil Politeknik Tahap 3, KKM
   Sijil Pemasaran
   Sijil Pemprosesan Data
   Sijil Pengajian Perniagaan
   Sijil Penyimpanan Kira
  2Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
   Sijil Pengkeranian Akaun
   Sijil Perakaunan
   Sijil Perakaunan Perniagaan
  3Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3
   ACCOUNT SUPERVISOR (AA-010-3)
   Pegawai Pentadbiran Kredit (FB-040-3)
   Pegawai Perhubungan Akaun (FB-020-3)
   Pembantu Audit (FB-010-3)
   Pembantu Audit Dalaman (FB-050-3)
   Pembantu Percukaian (FB-080-3)
   Penganalisa Kredit (FB-030-3)
   Perakaunan (FB-100-3:2012)
   Perakaunan Pengeluaran Filem (AC-066-3:2013)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

© 2019 Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.