Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)

Sinopsis ProgramDiploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik) ini member pendedahan asas yang luas dalam kejuruteraan mekanikal dan seterusnya membawa kepada pengkhususan dalam bidang kejuruteraan plastic serta penyenggaraan peralatannya. Kursus pengkhususan adalah:

Proses Pengeluaran Plastik, 
Rekabentuk Produk Plastik, 
Amalan Bengkel Plastik, 
Bahan Plastik, 
Pengalatan Prototaip Pantas, 
Teknologi Plastik dan
Rekabentuk Acuan& Die Plastik

Di samping modul teras dan beberapa modul elektif yang pelajar perlu ambil. Kursus ini direkabentuk untuk melahirkan tenaga kerja separa iktisas/juruteknik yang terlibat secara langsung dalam industry plastic dan juga industry kejuruteraan mekanikal yang lain. 

Kursus ini juga dirangka untuk melahirkan pelajar yang bersedia untuk menghadapi cabaran dalam menjadikan Negara ini sebuah Negara perindustrian maju menjelang abad kedua puluh satu selaras dengan hasrat falsafah pendidikan Negara iaitu melahirkan rakyat yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia yang akhirnya akan member sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 

Pelajar akan menjalani latihan industry dalam semester akhir bagi kursus diploma untuk mendapat pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan di industri. Strategi pengajaran dan pembelajaran adalah merupakan gabungan antara teori dan kerjaamali, kajian kes, perbincangan dalam kumpulan, persembahan serta tugasan. Pelajar juga diberikan projek untuk diselesaikan secara berkumpulan pada semester akhir bagi pelajar diploma untuk   member peluang kepada pelajar melahirkan kreativiti secara usahasama. Lulusan diploma   boleh melanjutkan pelajaran mereka keperingkat ijazah pertama di Universiti. 


Prospek Kerjaya


Terdapat 1300 industri pengeluaran produk plastik di Malaysia (www.mpma.org.my).
Pembantu Kanan Kejuruteraan Mekanikal
Penyelia Juruteknik/Unit Kejuruteraan Mekanikal
Pentadbir Penyenggaran Kejuruteraan Mekanikal
Perekabarangan plastik
Juruteknik pengeluaran produk plastik
Pembantu Jurutera Projek
Pembantu Jurutera Kualiti
Pembantu Jurutera Proses
Pembantu Jurutera Khidmat Pelanggan
Pereka Acuan Plastik
Pembantu Pegawai Penyelidik

Peluang Menyambung Pengajian:
Universiti Malaysia Perlis
Universiti Malaysia Pahang
Universiti Teknikal Melaka
Universiti Tun Hussien Onn
Universiti  Teknologi Malaysia


Syarat Kemasukan


Lepasan SPM(Politeknik Konvensional/METrO)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Mathematics
  2. SATU (1) matapelajaran Sains/Teknikal/Vokasional berikut:
   • Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
   • Aplikasi Elektrik & Elektronik
   • Asas Kelestarian
   • Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
   • Automotif Elektrik & Diesel
   • Automotif Kenderaan
   • Bahan Binaan
   • Biologi
   • Dandanan Rambut
   • Ekonomi Rumahtangga
   • Fizik
   • Fundamental of Programming
   • Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
   • Grafik Berkomputer
   • Grafik Komunikasi Teknikal
   • Hiasan Dalaman Asas
   • Hortikultur Hiasan dan Landskap
   • Information and Communication Technology
   • Katering dan Penyajian
   • Kejenteraan Ladang
   • Kerja Bata dan Kayu
   • Kerja Kimpalan
   • Kerja Menggegas & Melarik
   • Kerja Paip Domestik
   • Kimia
   • Kimpalan Arka dan Gas
   • Landskap dan Nurseri
   • Lukisan Geometri dan Automotif
   • Lukisan Geometri dan Elektrik
   • Lukisan Geometri dan Elektronik
   • Lukisan Geometri dan Fabrikasi Logam
   • Lukisan Geometri dan Mesin
   • Lukisan Geometri dan Pembinaan Bangunan
   • Lukisan Geometri dan Penyaman Udara
   • Lukisan Kejuruteraan
   • Matematik Tambahan
   • Membuat Pakaian
   • Membuat Perabot
   • Menservis Automobil
   • Menservis Motosikal
   • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
   • Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
   • Menservis Radio dan TV
   • Patisserie
   • Pemasangan dan Kawalan Elektrik
   • Pembinaan Domestik
   • Pemesinan Berkomputer
   • Pemprosesan Makanan
   • Pendawaian Domestik
   • Pengajian Agroteknologi
   • Pengajian Kejuruteraan Awam
   • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
   • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
   • Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
   • Pengeluaran Tanaman
   • Pengeluaran Ternakan
   • Pengurusan Ladang
   • Pengurusan Makanan
   • Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
   • Penyajian Makanan dan Minuman
   • Penyamanan Udara
   • Penyediaan Masakan Barat dan Timur
   • Penyejukan
   • Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
   • Persolekan
   • Pertanian
   • Pola Pakaian
   • Prinsip Elektrik & Elektronik
   • Produksi Multimedia
   • Programming and Development Tools
   • Rekaan dan Jahitan Pakaian
   • Rekacipta
   • Sains
   • Sains Gunaan
   • Sains Komputer
   • Sains Pertanian
   • Sains Rumah Tangga
   • Sains Sukan
   • Sains Tambahan
   • Seni Reka Tanda
   • Tanaman Makanan
   • Teknologi Automotif
   • Teknologi Bengkel Mesin
   • Teknologi Binaan
   • Teknologi Binaan Bangunan
   • Teknologi Elektrik
   • Teknologi Elektronik
   • Teknologi Kejuruteraan
   • Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam
   • Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
  3. SATU(1) matapelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
 7. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan Pra Diploma Politeknik
Lulus Pra Diploma Sains
kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus pengajian peringkat Sijil seperti berikut:

  1Sijil Politeknik Tahap 3, KKM
   Sijil Kejuruteraan Kimia dan Proses
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejuk Bekuan)
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Petroleum)
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
   Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
  2Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
   Sijil Mekanikal Pembuatan
  3Sijil Institut Kemahiran Tinggi PERDA Tahap 3, KKM
   Sijil Kejuruteraan Pembuatan (Pemesinan)
   Sijil Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Alatan & Acuan)
   Sijil Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Produk)
   Sijil Kejuruteraan Pertanian
   Sijil Teknologi Automotif
   Sijil Teknologi Kimpalan
  4Sijil Institut Kemahiran MARA Tahap 3, KKM
   Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri
   Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
   Sijil Teknologi Kejuruteraan Operasi Loji
   Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
   Sijil Teknologi Kimpalan
  5Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 *Perlu mengikuti program peralihan (bridging) yang ditetapkan
   JURUTEKNIK FOUNDRI (LEBUR) (G-070-3)
   JURUTEKNIK FOUNDRI (PEMBUAT ACUAN & TERAS (G-080-3)
   JURUTEKNIK FOUNDRI (PEMBUATAN CORAK) (G-090-3)
   JURUTEKNIK FOUNDRI (TUANGAN ACUAN) (G-100-3)
   Juruteknik Kanan Rawatan Haba (MC-071-3)
   Juruteknik Pengendalian Bahan (Pembuatan Keluli) (G-110-3)
   Operasi Pengeluaran Plastik (MC-100-3:2012)
   Operasi Rawatan Haba Industri (MC-071-3:2014)
   Pembuat Perkakasan Kanan Acuan Suntikan Plastik (H-097-3)
   Pembuat Perkakasan Kanan Acuan Suntikan Plastik (MC-030-3)
   Pembuat Perkakasan Kanan Alat Tekan (H-096-3)
   Penyelia Pengeluaran Plastik OPP Filem (PG-090-3)
   Penyeliaan Operasi Suntikan Acuan Plastik
   Penyeliaan Pengeluaran Foundri (MC-070-3:2013)
   Plastic Blow Moulding Production Senior Technician (Thermoplastic) (PG-040-3)
   Plastic Compression Moulding Senior Technician (Thermoset) (PG-060-3)
   Plastic Extrusion Production Senior Technician (Thermoplastic) (PG-010-3)
   Plastic Injection Moulding Production Senior Technician (Thermoplastic) (PG-030-3)
   Plastic Injection Moulding Production Senior Technician (Thermoset) (PG-050-3)
   Plastic Rotational Moulding Production Senior Technician (Thermoplastic) (PG-020-3)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

Permohonan kemasukan untuk sesi Disember 2019 sedang dibuka.

Klik untuk memohon

Tempoh Pengajian

6 semester

© 2019 Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.