Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

Sinopsis Program


Program pengajian Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan direkabentuk untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan teoritikal, kemahiran teknikal dan tingkah laku yang diperlukan dalam bidang operasi dan penyenggaraan perkhidmatan bangunan. Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran program pengajian ini dijalankan di kampus, studio dan industri berkaitan yang meliputi skop kerja dalam mengenali rekabentuk sistem, memastikan kerja pengoperasian dan penyenggaraan bangunan berjalan lancar bagi memenuhi kehendak industri dan pelanggan.Program pengajian ini menggabungkan disiplin berkaitan dengan kerja binaan infrastruktur bangunan, sistem elektrik kuasa dan sistem loji mekanikal dan penyenggaraan persekitaran merangkumi aspek kawalan suhu bilik, pengedaran udara, penyejuk dingin udara dan aras pencahayaan yang betul, keselesaan ruang bertugas, keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta pengurusan aset dan fasiliti secara berkesan. Kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi dan kerja berpasukan juga diterapkan kepada pelajar supaya mereka dapat berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja secara berpasukan dengan penuh bertanggungjawab dan berkesan.Segala pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh pelajar amat berguna untuk membina kerjaya ataupun melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dalam bidang kejuruteraan perkhidmatan bangunan dan pengurusan fasiliti.

Prospek Kerjaya


Peluang pekerjaan pelajar selepas menamatkan pengajian dengan Diploma Ukur Bahan adalah seperti berikut:

 • Penolong Jurutera
 • Penolong Pengurus Fasiliti
 • Pembantu Teknik
 • Penyelia Penyenggaraan
 • Juruteknik Makmal / Bengkel
 • Pembantu Penyelidik
 • Perunding Kemudahan dan Perkhidmatan Bangunan
 • Kontraktor Penyenggaraan Bangunan


Syarat Kemasukan


Lepasan SPM(Politeknik Premier)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 4. Lulus Bahasa Inggeris
 5. Mendapat LIMA (5) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Bahasa Melayu
  2. Mathematics
  3. SATU (1) matapelajaran Sains/Teknikal/Vokasional berikut:
   • Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
   • Aplikasi Elektrik & Elektronik
   • Asas Kelestarian
   • Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
   • Automotif Elektrik & Diesel
   • Automotif Kenderaan
   • Bahan Binaan
   • Biologi
   • Dandanan Rambut
   • Ekonomi Rumahtangga
   • Fizik
   • Fundamental of Programming
   • Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
   • Grafik Berkomputer
   • Grafik Komunikasi Teknikal
   • Hiasan Dalaman Asas
   • Hortikultur Hiasan dan Landskap
   • Information and Communication Technology
   • Katering dan Penyajian
   • Kejenteraan Ladang
   • Kerja Bata dan Kayu
   • Kerja Kimpalan
   • Kerja Menggegas & Melarik
   • Kerja Paip Domestik
   • Kimia
   • Kimpalan Arka dan Gas
   • Landskap dan Nurseri
   • Lukisan Geometri dan Automotif
   • Lukisan Geometri dan Elektrik
   • Lukisan Geometri dan Elektronik
   • Lukisan Geometri dan Fabrikasi Logam
   • Lukisan Geometri dan Mesin
   • Lukisan Geometri dan Pembinaan Bangunan
   • Lukisan Geometri dan Penyaman Udara
   • Lukisan Kejuruteraan
   • Matematik Tambahan
   • Membuat Pakaian
   • Membuat Perabot
   • Menservis Automobil
   • Menservis Motosikal
   • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
   • Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
   • Menservis Radio dan TV
   • Patisserie
   • Pemasangan dan Kawalan Elektrik
   • Pembinaan Domestik
   • Pemesinan Berkomputer
   • Pemprosesan Makanan
   • Pendawaian Domestik
   • Pengajian Agroteknologi
   • Pengajian Kejuruteraan Awam
   • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
   • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
   • Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
   • Pengeluaran Tanaman
   • Pengeluaran Ternakan
   • Pengurusan Ladang
   • Pengurusan Makanan
   • Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
   • Penyajian Makanan dan Minuman
   • Penyamanan Udara
   • Penyediaan Masakan Barat dan Timur
   • Penyejukan
   • Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
   • Persolekan
   • Pertanian
   • Pola Pakaian
   • Prinsip Elektrik & Elektronik
   • Produksi Multimedia
   • Programming and Development Tools
   • Rekaan dan Jahitan Pakaian
   • Rekacipta
   • Sains
   • Sains Gunaan
   • Sains Komputer
   • Sains Pertanian
   • Sains Rumah Tangga
   • Sains Sukan
   • Sains Tambahan
   • Seni Reka Tanda
   • Tanaman Makanan
   • Teknologi Automotif
   • Teknologi Bengkel Mesin
   • Teknologi Binaan
   • Teknologi Binaan Bangunan
   • Teknologi Elektrik
   • Teknologi Elektronik
   • Teknologi Kejuruteraan
   • Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam
   • Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
  4. DUA(2) matapelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
 6. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau masalah pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lepasan SPM(Politeknik Konvensional/METrO)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Mathematics
  2. SATU (1) matapelajaran Sains/Teknikal/Vokasional berikut:
   • Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
   • Aplikasi Elektrik & Elektronik
   • Asas Kelestarian
   • Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
   • Automotif Elektrik & Diesel
   • Automotif Kenderaan
   • Bahan Binaan
   • Biologi
   • Dandanan Rambut
   • Ekonomi Rumahtangga
   • Fizik
   • Fundamental of Programming
   • Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
   • Grafik Berkomputer
   • Grafik Komunikasi Teknikal
   • Hiasan Dalaman Asas
   • Hortikultur Hiasan dan Landskap
   • Information and Communication Technology
   • Katering dan Penyajian
   • Kejenteraan Ladang
   • Kerja Bata dan Kayu
   • Kerja Kimpalan
   • Kerja Menggegas & Melarik
   • Kerja Paip Domestik
   • Kimia
   • Kimpalan Arka dan Gas
   • Landskap dan Nurseri
   • Lukisan Geometri dan Automotif
   • Lukisan Geometri dan Elektrik
   • Lukisan Geometri dan Elektronik
   • Lukisan Geometri dan Fabrikasi Logam
   • Lukisan Geometri dan Mesin
   • Lukisan Geometri dan Pembinaan Bangunan
   • Lukisan Geometri dan Penyaman Udara
   • Lukisan Kejuruteraan
   • Matematik Tambahan
   • Membuat Pakaian
   • Membuat Perabot
   • Menservis Automobil
   • Menservis Motosikal
   • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
   • Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
   • Menservis Radio dan TV
   • Patisserie
   • Pemasangan dan Kawalan Elektrik
   • Pembinaan Domestik
   • Pemesinan Berkomputer
   • Pemprosesan Makanan
   • Pendawaian Domestik
   • Pengajian Agroteknologi
   • Pengajian Kejuruteraan Awam
   • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
   • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
   • Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
   • Pengeluaran Tanaman
   • Pengeluaran Ternakan
   • Pengurusan Ladang
   • Pengurusan Makanan
   • Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
   • Penyajian Makanan dan Minuman
   • Penyamanan Udara
   • Penyediaan Masakan Barat dan Timur
   • Penyejukan
   • Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
   • Persolekan
   • Pertanian
   • Pola Pakaian
   • Prinsip Elektrik & Elektronik
   • Produksi Multimedia
   • Programming and Development Tools
   • Rekaan dan Jahitan Pakaian
   • Rekacipta
   • Sains
   • Sains Gunaan
   • Sains Komputer
   • Sains Pertanian
   • Sains Rumah Tangga
   • Sains Sukan
   • Sains Tambahan
   • Seni Reka Tanda
   • Tanaman Makanan
   • Teknologi Automotif
   • Teknologi Bengkel Mesin
   • Teknologi Binaan
   • Teknologi Binaan Bangunan
   • Teknologi Elektrik
   • Teknologi Elektronik
   • Teknologi Kejuruteraan
   • Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam
   • Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
  3. SATU(1) matapelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
 7. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan Pra Diploma Politeknik
Lulus Pra Diploma Sains
kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus pengajian peringkat Sijil seperti berikut:

  1Sijil Politeknik Tahap 3, KKM
   Sijil Kejuruteraan Awam
   Sijil Kejuruteraan Awam (Kerja Raya dan Kaji Air)
   Sijil Kejuruteraan Awam (Lebuhraya)
   Sijil Kejuruteraan Awam(Pembinaan)
   Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
   Sijil Teknologi Berasaskan Kayu
  2Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
   Sijil Penyelenggaraan Bangunan
   Sijil Penyeliaan Tapak Bina
   Sijil Penyenggaraan Bangunan
   Sijil Teknologi Pembinaan
   Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan
  3Sijil Institut Kemahiran MARA Tahap 3, KKM
   Sijil Teknologi Kejuruteraan Bangunan
   Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur
  4Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 *Perlu mengikuti program peralihan (bridging) yang ditetapkan
   ACMV MAINTENANCE SUPERVISOR (ACT3)
   Automasi Umum Bangunan & Operasi Kawalan Tenaga (ME-030-3:2014)
   BUILDING OPERATION & MAINTENANCE SUPERVISOR (BOM 3)
   Building Operation & Maintenance Supervisor (BOM3)
   Eksekutif Perlindungan Kebakaran (FPA3)
   Lifting Operation(Rigging & Slinging) (BC-056-3:2014)
   Penyelia ACMV (Kediaman & Perdagangan Kecil) (ACV3)
   Penyelia ACMV (Perdagangan Berat) (ACS3)
   Penyelia Elektrik ACMV (BC-042-3 / ACE3)
   Penyelia Jurugegas Gas (BC-051-3/ FHP3)
   Penyelia Mekanikal & Elektrik (MCE3)
   Penyelia Paip & Kumbahan (PNS3)
   Penyelia Pemasang Paip Gas (BC-052-3 / FHG3)
   Penyelia Pemasangan Lif (LIF3)
   Penyelia Pengujian Lif (LIT3)
   Penyelia Penyelenggaraan ACMV (BC-041-3/ ACT3)
   Penyelia Penyelenggaraan Perlindungan Kebakaran (FPS3)
   Penyelia Perlindungan Kebakaran (Pasif) (FPP3)
   Penyelia Rektikulasi Air (PWR3)
   Penyeliaan Operasi & Penyelenggaraan Bangunan (BC-070-3:2014)
   Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC (ME-020-3:2012 :)
   Penyeliaan Sistem Pencahayaan (BC-047-3:2013)
   Perkhidmatan Penyejukbekuan Domestik & Komersial (ME-022-3:2014)
   Sewerage M & E Supervisor (SWM3)
   Signage Supervision (BC-045-3:2013)
   Winchman Supervisor (BC-055-3)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

© 2019 Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.