Diploma Pengurusan Acara

Sinopsis Program


Program Diploma Pengurusan Acara direka adalah untuk mendidik dan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang komprehensif dalam bidang industry acara seperti pentadbiran, operasi, pemasaran, pengurusan risiko dan pelaksanaan projek/acara. Aspek-aspek asas dalam pelancongan dan hospitaliti, pembangunan profesional, pembangunan keusahawanan serta elemen hijau juga ditekankan dalam program ini yang diterjemahkan dalam pelaksanaan acara melalui pemikiran kreatif untuk mencapai hasil pembelajaran yang telah ditentukan selari dengan industry acara.
Diploma Pengurusan Acara adalah program sepenuh masa selama tiga tahun (enam semester) termasuk latihan industri selama enam bulan. Program ini merangkumi spektrum kompetensi dan keupayaan yang berkaitan industri dengan pekerjaan berkemahiran separa profesional disamping pengalaman latihan industri yang berstruktur untuk menghasilkan pelajar yang kompeten dalam industri ini. Graduan yang dihasilkan mempunyai keupayaan untuk menggunakan pengetahuan dan kecekapan, inovatif, kreatif dan responsif untuk menghadapi pelbagai cabaran di tempat kerja yang sebenar. 


Prospek Kerjaya


Potensi kerjaya yang dirtawarkan dalam program ini termasuklah bidang acara dalam industri pelancongan dan hospitaliti, agensi pengiklanan, firma perhubungan awam, news media, event company, Penganjur Persidangan Profesional (PCO) dan Penganjur Pameran Profesional (PEO). Pekerjaan yang berpotensi termasuklah: 
 • Sponsorship Coordinator
 • Community Relations Supervisor / Coordinator
 • Event Executive Assistant
 • Program Coordinator / Supervisor 
 • MICE planner / Conference Planner / Convention Planner
 • Event Operation Supervisor / Coordinator
 • Marketing Coordinator
 • Special Events Planner


Syarat Kemasukan


Lepasan SPM(Politeknik Premier)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 4. Mendapat LIMA (5) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Bahasa Melayu
  2. Bahasa Inggeris
  3. Mathematics
  4. DUA(2) matapelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
 5. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau masalah pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lepasan SPM(Politeknik Konvensional/METrO)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Lulus Mathematics
 7. Mendapat LIMA (5) kepujian dalam mana-mana matapelajaran
 8. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Mendapat sekurang-kurangnya SATU(1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 6. Lulus pengajian peringkat Sijil seperti berikut:

  1Sijil Kolej Komuniti Tahap 3, KKM
   Certificate in Culinary Arts Joint Certificate with Taylor's University
   Certificate in Food & Beverage Service Joint Certificate with Taylor's University
   Certificate in Room Division Joint Certificate with Taylor's University
   Sijil Bakeri dan Konfeksionari
   Sijil Hotel dan Katering
   Sijil Kulinari
   Sijil Operasi Perhotelan
   Sijil Pastri
   Sijil Pengendalian Acara
  2Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3
   Koordinasi Acara Sukan (HT-203-3:2014)
   Koordinasi Pengurusan Acara (HT-201-3:2012)
   MICE Supervisor (HT-200-3)
   Penyelia Konvensyen (L-140-3)
   Perkhidmatan Hubungan Penganjuran MICE (HT-200-3:2014)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

Permohonan kemasukan untuk sesi Jun 2019 telah ditutup.

Tempoh Pengajian

6 semester

© 2019 Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.