Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar

Sinopsis Program


Program pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar direkabentuk untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan teoritikal, kemahiran teknikal dan tingkah lakuyang diperlukan dalam bidang kejuruteraan alam sekitar. Pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran program pengajian ini dijalankan di kampus dan di tapak kajian berkaitan dengan skop kerja di dalam penjagaan da npemuliharaan alam sekitaryang merangkumi aspek punca dan kesan pencemaran, kaedah mengenal pasti punca dan teknik pemuliharaan, kajian dan eksperimen, undang-undang dan peraturan pihak autoriti, kepentingan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kesejahtaraan kehidupan manusia serta penjagaan kualiti alam sekitar.Kursus-kursus yang ditawarkan berupaya mempersiapkan pelajar untuk memenuhi pasaran kerja dalam pelbagai laluan dalam bidang sains dan teknologi berkaitan kejuruteraan alam sekitar seperti pemprosesan air mentah dan pembekalan air bersih, pemprosesan air sisa, pengurusan bahan buangan sisa pepejal, kitar semula bahan sisa buangan dan kajian masalah pencemaran air, udara dan kebisingan.  Kemahiran insaniah, kemahiran berkomunikasi dan kerja berpasukan juga diterapkan kepada pelajar supaya mereka dapat berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja secara berpasukan dengan penuh bertanggungjawab dan berkesan.Segala pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh pelajar amat berguna untuk membina kerjaya ataupun melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi dalam bidang kejuruteraan alam sekitar.


Prospek Kerjaya


Peluang pekerjaan pelajar selepas menamatkan pengajian dengan Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar adalah seperti berikut:
 • Penolong Pegawai Alam Sekitar
 • Penolong Pegawai Kesihatandan Keselamatan
 • Penolong Pegawai Kawalan Kualiti Alam Sekitar
 • Pembantu Teknik
 • Penyelia Tapak
 • Juruteknik Makmal
 • Penolong Penyelidik
 • Kontraktor KebersihanKawasan


Syarat Kemasukan


Lepasan SPM(Politeknik Konvensional/METrO)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki SPM atau setaraf
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus Bahasa Inggeris
 6. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
  1. Mathematics
  2. SATU (1) matapelajaran Sains/Teknikal/Vokasional berikut:
   • Akuakultur dan Haiwan Rekreasi
   • Aplikasi Elektrik & Elektronik
   • Asas Kelestarian
   • Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
   • Automotif Elektrik & Diesel
   • Automotif Kenderaan
   • Bahan Binaan
   • Biologi
   • Dandanan Rambut
   • Ekonomi Rumahtangga
   • Fizik
   • Fundamental of Programming
   • Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik
   • Grafik Berkomputer
   • Grafik Komunikasi Teknikal
   • Hiasan Dalaman Asas
   • Hortikultur Hiasan dan Landskap
   • Information and Communication Technology
   • Katering dan Penyajian
   • Kejenteraan Ladang
   • Kerja Bata dan Kayu
   • Kerja Kimpalan
   • Kerja Menggegas & Melarik
   • Kerja Paip Domestik
   • Kimia
   • Kimpalan Arka dan Gas
   • Landskap dan Nurseri
   • Lukisan Geometri dan Automotif
   • Lukisan Geometri dan Elektrik
   • Lukisan Geometri dan Elektronik
   • Lukisan Geometri dan Fabrikasi Logam
   • Lukisan Geometri dan Mesin
   • Lukisan Geometri dan Pembinaan Bangunan
   • Lukisan Geometri dan Penyaman Udara
   • Lukisan Kejuruteraan
   • Matematik Tambahan
   • Membuat Pakaian
   • Membuat Perabot
   • Menservis Automobil
   • Menservis Motosikal
   • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
   • Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyamanan Udara
   • Menservis Radio dan TV
   • Patisserie
   • Pemasangan dan Kawalan Elektrik
   • Pembinaan Domestik
   • Pemesinan Berkomputer
   • Pemprosesan Makanan
   • Pendawaian Domestik
   • Pengajian Agroteknologi
   • Pengajian Kejuruteraan Awam
   • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
   • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
   • Pengajian Perkembangan Kanak-Kanak
   • Pengeluaran Tanaman
   • Pengeluaran Ternakan
   • Pengurusan Ladang
   • Pengurusan Makanan
   • Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut
   • Penyajian Makanan dan Minuman
   • Penyamanan Udara
   • Penyediaan Masakan Barat dan Timur
   • Penyejukan
   • Perkhidmatan Awal Kanak-Kanak
   • Persolekan
   • Pertanian
   • Pola Pakaian
   • Prinsip Elektrik & Elektronik
   • Produksi Multimedia
   • Programming and Development Tools
   • Rekaan dan Jahitan Pakaian
   • Rekacipta
   • Sains
   • Sains Gunaan
   • Sains Komputer
   • Sains Pertanian
   • Sains Rumah Tangga
   • Sains Sukan
   • Sains Tambahan
   • Seni Reka Tanda
   • Tanaman Makanan
   • Teknologi Automotif
   • Teknologi Bengkel Mesin
   • Teknologi Binaan
   • Teknologi Binaan Bangunan
   • Teknologi Elektrik
   • Teknologi Elektronik
   • Teknologi Kejuruteraan
   • Teknologi Kimpalan dan Fabrikasi Logam
   • Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara
  3. SATU(1) matapelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
 7. Calon tidak mempunyai ketidakupayaan penglihatan (buta), pendengaran, fizikal atau pembelajaran yang menyukarkan kerja-kerja amali

kembali ke atas
Lulusan Pra Diploma Politeknik
Lulus Pra Diploma Sains
kembali ke atas
Lulusan selain SPM
 1. Warganegara Malaysia
 2. Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
 3. Lulus Bahasa Melayu
 4. Lulus Sejarah (SPM 2013 dan ke atas)
 5. Lulus pengajian peringkat Sijil seperti berikut:

  1Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 *Perlu mengikuti program peralihan (bridging) yang ditetapkan
   DISTRIBUTION SENIOR TECHNICIAN (RB-040-3)
   Juruteknik Kanan Instrumentasi Agihan Air (CM-020-3)
   Pelukis Pelan Kanan Kejuruteraan Awam dan Struktur (B-040-3)
   Pengukuran Data Audit Tenaga (LE-030-3:2012)
   Penyelia Paip & Kumbahan (PNS3)
   Penyelia Rektikulasi Air (PWR3)
   Penyeliaan Kemudahan Sisa Pepejal (LE-037-3:2014)
   Penyeliaan Operasi Bahan Buangan Berkala (LE-036-3:2013)
   Penyeliaan Operasi Pembersihan Awam (LE-033-3:2012)
   Penyeliaan Operasi Pengumpulan Sisa Pepejal (LE-031-3:2012)
   Penyeliaan Operasi Rawatan Air (CM-060-3:2014)
   Penyeliaan Operasi Sistem Rawatan Efluen Industri (LE-035-3:2013)
   Penyeliaan Pengagihan Air (CM-021-3:2014)
   Penyeliaan Rawatan Kumbahan (CM-031-3:2014)
   Penyeliaan Sistem Kawalan Pencemaran Udara Indusri (LE-038-3:2014)
   Sewerage Civil and Structure Supervisor (SWC3)
   WASTE WATER TREATMENT SUPERVISOR (RB-030-3)
   WATER TREATMENT PLANT SENIOR TECHNICIAN (RB-060-3)

* Sekiranya sijil yang dimiliki tiada dalam senarai diatas, sila hubungi Unit Ambilan Pelajar, Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar


kembali ke atas
Lulusan APEL
 1. Warganegara Malaysia
 2. Mendapat sijil APEL (Accreditation of Prior Experiential Learning) daripada MQA untuk kemasukan ke diploma (Tahap 4)
 3. Mempunyai pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

kembali ke atas

Permohonan kemasukan untuk sesi Disember 2019 sedang dibuka.

Klik untuk memohon

Tempoh Pengajian

6 semester

© 2019 Bahagian Ambilan dan Pembangunan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.