SYARAT KHAS PROGRAM PENGAJIAN
KEMASUKAN KE POLITEKNIK PREMIER
PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF
SESI AKADEMIK 2016/2016

Bil
(i)
Program Pengajian
(ii)
Kod
(iii)
Tempoh Pengajian
Kelayakan Minimum
   


SYARAT AM UNIVERSITI

 1. Warganegara Malaysia ; dan

 2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah (SPM 2013 dan ke atas) dalam peperiksaan SPM.

 

 1

 

 

 

DIPLOMA TEKNOLOGI BERASASKAN KAYU
F2042

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 2

 

 

 

DIPLOMA REKA BENTUK FESYEN DAN PAKAIAN
F2161

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana LIMA (5) mata pelajaran; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran berikut :
 • Mathematics atau Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris
 • Pendidikan Seni Visual atau Pendidikan Seni atau Lukisan Kejuruteraan; DAN
3. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 3

 

 

 

DIPLOMA REKA BENTUK GRAFIK
F2162

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana LIMA (5) mata pelajaran; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran berikut :
 • Mathematics atau Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris
 • Pendidikan Seni Visual atau Pendidikan Seni atau Lukisan Kejuruteraan; DAN
3. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 4

 

 

 

DIPLOMA AKAUNTANSI
F2210

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 5

 

 

 

DIPLOMA PENGAJIAN PERNIAGAAN
F2220

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 6

 

 

 

DIPLOMA INSURANS
F2222

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 7

 

 

 

DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN
F2223

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 8

 

 

 

DIPLOMA PEMASARAN
F2224

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 9

 

 

 

DIPLOMA PERNIAGAAN ANTARABANGSA
F2225

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 10

 

 

 

DIPLOMA PENGURUSAN PERUNCITAN
F2228

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 11

 

 

 

DIPLOMA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM
F2229

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

 

 

 12

 

 

 

DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN
F2241

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

4. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 13

 

 

 

DIPLOMA PENGURUSAN HOTEL DAN KATERING
F2244

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

4. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 14

 

 

 

DIPLOMA PENGURUSAN ACARA
F2280

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambil kira.

4. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 15

 

 

 

DIPLOMA SENI BINA
F2300

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 16

 

 

 

DIPLOMA GEOMATIK
F2310

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 17

 

 

 

DIPLOMA REKA BENTUK INDUSTRI
F2405

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana LIMA (5) mata pelajaran; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran berikut :
 • Mathematics atau Additional Mathematics
 • Bahasa Inggeris
 • Pendidikan Seni Visual atau Pendidikan Seni atau Lukisan Kejuruteraan; DAN
3. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 18

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM
F2410

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 19

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN PERKHIDMATAN BANGUNAN
F2412

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 20

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK
F2423

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 21

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRIK & ELEKTRONIK
F2425

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 22

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL
F2430

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 23

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN)
F2432

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 24

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF)
F2434

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 25

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL(PEMBUNGKUSAN)
F2435

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 26

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PENYAMANAN UDARA DAN PENYEJUKBEKUAN)
F2436

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 27

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (BAHAN)
F2437

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 28

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN PERKAPALAN#
F2438

07 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics; DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Additional Mathematics atau Physics atau Science; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) mata pelajaran berikut:
 • Geografi
 • Pendidikan Seni Visual
 • Perdagangan
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Information and Communication Technology
 • Chemistry
 • Biology
 • Additional Science
 • English for Science and Technology
 • Pendawaian Domestik
 • Kimpalan Arka dan Gas
 • Menservis Peralatan Elektrik Domestik
 • Bahan Binaan
 • Teknologi Binaan
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Pemesinan Berkomputer
 • Amalan Bengkel Mekanikal
 • Penyejukan
 • Penyamanan Udara
 • Automotif Kenderaan
 • Automotif Elektrik dan Diesel
  ATAU
  Mana-mana mata pelajaran yang belum diambilkira di perkara 3.

5. Calon tidak cacat anggota sehingga menyukarkan kerja amali

6. Lulus ujian buta warna

7. Calon LELAKI sahaja

8. Lulus temuduga

 

 

 29

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KAWALAN)
F2460

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 30

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMPUTER)
F2461

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 31

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KOMUNIKASI)
F2462

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 32

 

 

 

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (PERUBATAN)
F2463

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam mata pelajaran Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian Gred C dalam SATU (1) mata pelajaran berikut:
 • Chemistry
 • Physics
 • Biology
 • Additional Science
 • Sains Pertanian
 • Science
 • Aplikasi Elektrik dan Elektronik
 • Automotif Elektrik dan Diesel
 • Automotif Kenderaan
 • Bahan Binaan
 • Fundamental of Programming
 • Geografi
 • Grafik Berkomputer
 • Information and Communication Technolgy
 • Lukisan Kejuruteraan
 • Pendidikan Seni Visual
 • Pengajian Kejuruteraan Awam
 • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
 • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
 • Penyamanan Udara
 • Penyejukan
 • Pemesinan Berkomputer
 • Programming and Development Tools
 • Prinsip Elektrik dan Elektronik
 • Reka Cipta
 • Teknologi Binaan
 • Teknologi Kejuruteraan
 • Teknologi Maklumat
 • Additional Mathematics; DAN
3. Mana-mana DUA (2) mata pelajaran yang belum diambilkira kepujiannya; DAN

4. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

5. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 33

 

 

 

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (RANGKAIAN)
F2807

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam LIMA (5) mata pelajaran termasuk Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

3. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 34

 

 

 

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (PENGATURCARAAN)
F2808

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam LIMA (5) mata pelajaran termasuk Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

3. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

 

 35

 

 

 

DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KESELAMATAN MAKLUMAT)
F2809

06 Semester

 

 

MEMENUHI SYARAT AM UNIVERSITI
DAN
SYARAT KHAS PROGRAM

1. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam LIMA (5) mata pelajaran termasuk Mathematics atau Additional Mathematics; DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

3. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.

 

Syarat Khas Program Pengajian telah dikemaskini sehingga 16 Disember 2014 : 10:07:19 AM