MAKLUMAT PROGRAM


Syarat kemasukan:

Pengajian Sepenuh Masa


Kategori lulusan : Diploma Politeknik
Program : SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
Tempoh Pengajian : 3 Tahun

Syarat Am Politeknik

  1. Warganegara Malaysia
  2. Lulus SPM atau peperiksaan yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
  3. Mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu/Malaysia di peringkat SPM/Setaraf

Syarat Khas Program
  1. Lulus Diploma Kejuruteraan Awam daripada Politeknik dan memperolehi sekurang-kurangnya HPNM 2.00
  2. Mendapat Band 2 dalam Malaysian University English Test (MUET)

**Tempoh sah laku keputusan MUET adalah seperti berikut:
i) Bagi keputusan MUET sebelum 2009, adalah sah hingga 18 Julai 2013.
ii) Bagi keputusan MUET dari 2009, adalah sah lima tahun dari tarikh keputusan MUET.
kembali ke muka depan

Pautan Aplikasi

Semakan kelayakan program untuk lepasan SPM Tahun 2014.


Senarai Program & Syarat Kemasukan

Lulusan SPM (Politeknik Premier)
Lulusan SPM (Politeknik Konvensional & METrO)
Lulusan SPM (Pra Diploma)
Lulusan Sijil Politeknik
Lulusan Sijil Kolej Komuniti
Lulusan Sijil Institut Kemahiran
Lulusan Sijil Kemahiran Malaysia
Lulusan Program Matrikulasi KPM
Lulusan Diploma Politeknik
Lulusan Diploma Lanjutan Politeknik
Program Sarjana Muda Secara Sepenuh Masa
Program Diploma Secara Separa Masa


Maklumat Politeknik

Senarai Politeknik
Kalendar Akademik Diploma dan Diploma Lanjutan 2014/15
Kalendar Akademik Home Grown dan Usahasama UITM 2014/15
Kalendar Akademik Kerjasama UTHM 2014/15
Kalendar Akademik Kerjasama USM 2014/15Hal Ehwal Pelajar

Login HEP
Login ULPLHubungi Kami

Bahagian Pengambilan Pelajar,
Jabatan Pendidikan Politeknik,
Aras 4, Galeria PjH,
Jalan P4W, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 Putrajaya.

Telefon: 03-8891 9240/ 9255/ 9256/ 9257/ 9258/ 9259/ 9263/ 9340
Faks : 03-8891 9323

2014 Bahagian Pengambilan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pengajian Politeknik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.