MAKLUMAT PROGRAM

Sinopsis program:

Syarat kemasukan:

Pengajian Sepenuh Masa


Kategori lulusan : SPM dan setaraf (Politeknik Premier)
Program : DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (KESELAMATAN MAKLUMAT)
  1. Warganegara Malaysia.
  2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mana-mana LIMA (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu; DAN
  3. Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) dalam mata pelajaran berikut:
    • Mathematik atau Matematik Tambahan
    • Bahasa Inggeris
    • Pendidikan Seni Visual atau Pendidikan Seni atau Lukisan Kejuruteraan; DAN
  4. Calon tidak buta warna dan tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
kembali ke muka depan

Pautan Aplikasi

Semakan kelayakan program untuk lepasan SPM Tahun 2014.


Senarai Program & Syarat Kemasukan

Lulusan SPM (Politeknik Premier)
Lulusan SPM (Politeknik Konvensional & METrO)
Lulusan SPM (Pra Diploma)
Lulusan Sijil Politeknik
Lulusan Sijil Kolej Komuniti
Lulusan Sijil Institut Kemahiran
Lulusan Sijil Kemahiran Malaysia
Lulusan Diploma Politeknik
Lulusan Diploma Lanjutan Politeknik
Program Diploma Secara Separa Masa


Maklumat Politeknik

Senarai Politeknik
Kalendar Akademik Diploma dan Diploma Lanjutan 2014/15
Kalendar Akademik Home Grown dan Usahasama UITM 2014/15
Kalendar Akademik Kerjasama UTHM 2014/15
Kalendar Akademik Kerjasama USM 2014/15Hal Ehwal Pelajar

Login HEP
Login ULPLHubungi Kami

Bahagian Pengambilan Pelajar,
Jabatan Pengajian Politeknik,
Aras 4, Galeria PjH,
Jalan P4W, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 Putrajaya.

Telefon: 03-8891 9240/ 9255/ 9256/ 9257/ 9258/ 9259/ 9313/ 9263
Faks : 03-8891 9323

2014 Bahagian Pengambilan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pengajian Politeknik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.