MAKLUMAT PROGRAM

Syarat kemasukan:

Pengajian Sepenuh Masa


Kategori lulusan : SPM dan setaraf (Politeknik Premier)
Program : DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF)
 1. Warganegara Malaysia
 2. Lulus peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian termasuk Bahasa Melayu
 3. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathemathics
 4. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Additional Mathematics ATAU Physics ATAU Chemistry
 5. Mendapat sekurang-kurangnya kepujian (Gred C) dalam DUA (2) matapelajan berikut:
  Additional Science / Amalan Bengkel Mekanikal / Aplikasi Elektrik dan Elektronik / Automotif Elektrik dan Diesel / Automotif Kenderaan / Bahan Binaan / Biology / Ekonomi Asas / English for Science and Technology / Geografi / Information and Communication Technology / Kimpalan Arka dan Gas / Lukisan Kejuruteraan / Menservis Peralatan Elektrik Domestik / Pendawaian Domestik / Pendidikan Seni Visual / Pengajian Kejuruteraan Awam / Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik / Pengajian Kejuruteraan Mekanikal / Penyamanan Udara / Penyejukan / Pemesinan Berkomputer / Perdagangan / Prinsip Elektrik dan Elektronik / Prinsip Perakaunan / Rekacipta / Teknologi Binaan / Teknologi Kejuruteraan
  ATAU
  Mana-mana mata pelajaran yang belum diambilkira di perkara 4.
 6. Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris
 7. Calon tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali


Pengajian Secara Sambilan


Kategori lulusan : SPM dan setaraf (Politeknik Premier)
Program : DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AUTOMOTIF)

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:-
 • a. Lulus Bahasa Melayu
 • b. Lulus Bahasa Inggeris
 • c. Mendapat TIGA (3) kepujian bagi mata pelajaran termasuk;
  • Matematik atau Matematik Tambahan
  • SATU (1) mata pelajaran berkaitan sains/ teknikal/ vokasional
  • SATU (1) mata pelajaran lain
ATAU

Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan kelulusan dalam mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris DAN SATU (1) mata pelajaran berkaitan sains/ teknikal/ vokasional pada peringkat SPM.

kembali ke muka depan

Pautan Aplikasi

Semakan Keputusan Permohonan ke Program Diploma Politeknik bagi Sesi Disember 2014


Senarai Program & Syarat Kemasukan

Lulusan SPM (Politeknik Premier)
Lulusan SPM (Politeknik Konvensional & METrO)
Lulusan SPM (Pra Diploma)
Lulusan Sijil Politeknik
Lulusan Sijil Kolej Komuniti
Lulusan Sijil Institut Kemahiran
Lulusan Sijil Kemahiran Malaysia
Lulusan Diploma Politeknik
Lulusan Diploma Lanjutan Politeknik


Maklumat Politeknik

Senarai Politeknik
Kalendar Akademik Diploma dan Diploma Lanjutan 2014/15
Kalendar Akademik Home Grown dan Usahasama UITM 2014/15
Kalendar Akademik Kerjasama UTHM 2014/15
Kalendar Akademik Kerjasama USM 2014/15Hal Ehwal Pelajar

Login HEP
Login ULPLHubungi Kami

Bahagian Pengambilan Pelajar,
Jabatan Pengajian Politeknik,
Aras 4, Galeria PjH,
Jalan P4W, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 Putrajaya.

Telefon: 03-8891 9240/ 9255/ 9256/ 9257/ 9258/ 9259/ 9313/ 9263
Faks : 03-8891 9323

2014 Bahagian Pengambilan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pengajian Politeknik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.