Program-program yang ditawarkan untuk lulusan Sijil Institut Kemahiran MARA

Syarat kemasukan:

 • Warganegara Malaysia.
 • Lulus SPM/Setaraf dengan mendapat SATU (1) kepujian.
 • Lulus Sijil Institut Kemahiran MARA di dalam bidang yang berkenaan.

 • Pemetaan:

  BilNama Sijil/KelayakanNama Program

  1Sijil Landskap Diploma Hortikultur Landskap

  2Sijil Rekabentuk Grafik Diploma Rekabentuk Grafik
    Diploma Teknologi Media Cetak

  3Sijil SenibinaDiploma Seni Bina

  4Sijil Teknologi Elektro PenyaduranDiploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

  5Sijil Teknologi Fabrikasi LogamDiploma Kejuruteraan Mekanikal

  6Sijil Teknologi FoundriDiploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)

  7Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

  8Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Elektronik) Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

  9Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Jentera Berat)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

  10Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersial)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

  11Sijil Teknologi Kejuruteraan BangunanDiploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
    Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah
    Diploma Ukur Bahan

  12Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri)Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

  13Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

  14Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

  15Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    Diploma Kejuruteraan Mekatronik
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)

  16Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi)Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)

  17Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur Diploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
    Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah
    Diploma Ukur Bahan

  18Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik IndustriDiploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)

  19Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)

  20Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik Diploma Kejuruteraan Mekatronik
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)

  21Sijil Teknologi Kejuruteraan Operasi LojiDiploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)

  22Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)

  23Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)

  kembali ke muka depan


  Pautan Aplikasi

  INTERNATIONAL STUDENTS
  Semakan kelayakan program untuk lepasan SPM (e-Semak)


  Senarai Program & Syarat Kemasukan

  Lulusan SPM (Politeknik Premier)
  Lulusan SPM (Politeknik Konvensional & METrO)
  Lulusan SPM (Pra Diploma)
  Lulusan Program Matrikulasi KPM
  Lulusan Sijil Politeknik
  Lulusan Sijil Kolej Komuniti
  Lulusan Sijil Institut Pertanian Malaysia
  Lulusan Sijil Institut Kemahiran MARA
  Lulusan Sijil Institut Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA Tech)
  Lulusan Sijil Kemahiran Malaysia
  Lulusan Pra Diploma Politeknik
  Program Sijil Kemahiran Politeknik (untuk pelajar berkeperluan khas (Ketidakupayaan Pendengaran))
  Program Diploma Lanjutan Secara Sepenuh Masa
  Program Sarjana Muda Secara Sepenuh Masa
  Program Diploma Secara Separa Masa


  Maklumat Politeknik

  Senarai Politeknik
  Kalendar Akademik Diploma, Diploma Lanjutan dan Sijil Khas
  Kalendar Akademik Sarjana Muda Politeknik & Kerjasama PSA-UTHM
  Kalendar Akademik Sarjana Muda Kerjasama PPD-USM  Hal Ehwal Pelajar

  Login HEP
  Login ULPL  Hubungi Kami

  Bahagian Pengambilan Pelajar,
  Jabatan Pendidikan Politeknik,
  Aras 4, Galeria PjH,
  Jalan P4W, Persiaran Perdana,
  Presint 4,
  62100 Putrajaya.

  Telefon: 03-8891 9240/ 9255/ 9256/ 9257/ 9258/ 9259/ 9263/ 9340
  Faks : 03-8891 9323

  2014 Bahagian Pengambilan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pengajian Politeknik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.