Program-program yang ditawarkan untuk lulusan Sijil Kolej Komuniti

Syarat kemasukan:

 • Warganegara Malaysia.
 • Lulus SPM/Setaraf dengan mendapat SATU (1) kepujian.
 • Lulus Sijil Kolej Komuniti di dalam bidang yang berkenaan.

 • Pemetaan:

  BilNama Sijil/KelayakanNama Program

  1Certificate in Culinary Arts Joint Certificate with Taylor's UniversityDiploma Pengurusan Acara
    Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
    Diploma Pengurusan Pelancongan
    Diploma Pengurusan Hotel

  2Certificate in Food and Beverage Service Joint Certificate with Taylor's UniversityDiploma Pengurusan Acara
    Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
    Diploma Pengurusan Pelancongan
    Diploma Pengurusan Hotel

  3Certificate in Room Division Joint Certificate with Taylor's UniversityDiploma Pengurusan Acara
    Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
    Diploma Pengurusan Pelancongan
    Diploma Pengurusan Hotel

  4Sijil Agro IndustriDiploma Agroteknologi
    Diploma Akuakultur
    Diploma Hortikultur Landskap

  5Sijil AgroteknologiDiploma Agroteknologi
    Diploma Hortikultur Landskap

  6Sijil AkuakulturDiploma Akuakultur

  7Sijil Animasi 2DDiploma Rekabentuk Grafik
    Diploma Seni Digital

  8Sijil Animasi 3DDiploma Rekabentuk Grafik
    Diploma Seni Digital

  9Sijil Aplikasi Perisian KomputerDiploma Teknologi Digital

  10Sijil Automotif Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

  11Sijil Bakeri dan KonfeksionariDiploma Pengurusan Acara
    Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
    Diploma Pengurusan Pelancongan
    Diploma Pengurusan Hotel

  12Sijil Dandanan Rambut Diploma Pemasaran
    Diploma Pengajian Perniagaan

  13Sijil Fesyen dan Pakaian Diploma Rekabentuk Fesyen dan Pakaian

  14Sijil Fotografi KomersialDiploma Seni Digital
    Diploma Pengajian Video Dan Filem

  15Sijil Hotel dan Katering Diploma Pengurusan Acara
    Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
    Diploma Pengurusan Pelancongan
    Diploma Pengurusan Hotel

  16Sijil Industri AgroDiploma Agroteknologi
    Diploma Hortikultur Landskap

  17Sijil KulinariDiploma Pengurusan Acara
    Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
    Diploma Pengurusan Pelancongan
    Diploma Pengurusan Hotel

  18Sijil LandskapDiploma Agroteknologi
    Diploma Hortikultur Landskap

  19Sijil Lanskap & Pengurusan NurseriDiploma Agroteknologi
    Diploma Hortikultur Landskap

  20Sijil Lukisan SenibinaDiploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Seni Bina

  21Sijil Mekanikal PembuatanDiploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)

  22Sijil Multimedia Kreatif (Animasi)Diploma Pengajian Video Dan Filem

  23Sijil Multimedia Kreatif Pengiklanan Diploma Rekabentuk Grafik
    Diploma Seni Digital

  24Sijil Operasi PerhotelanDiploma Pengurusan Acara
    Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
    Diploma Pengurusan Pelancongan
    Diploma Pengurusan Hotel

  25Sijil PastriDiploma Pengurusan Acara
    Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
    Diploma Pengurusan Pelancongan
    Diploma Pengurusan Hotel

  26Sijil Pelancongan dan Pengembaraan Diploma Pengurusan Pelancongan

  27Sijil Pelukis Pelan Senibina Diploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Seni Bina

  28Sijil Pemasangan ElektrikDiploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

  29Sijil Pembuatan Kasut dan Kraf KulitDiploma Rekabentuk Industri

  30Sijil Pemprosesan & Kawalan Mutu Makanan Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
    Diploma Teknologi Makanan

  31Sijil Pemprosesan Makanan KomersilDiploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
    Diploma Teknologi Makanan

  32Sijil Pengendalian AcaraDiploma Pengurusan Acara
    Diploma Pemasaran

  33Sijil Pengendalian PelanconganDiploma Pengurusan Pelancongan

  34Sijil Pengkeranian AkaunDiploma Akauntansi
    Diploma Insurans
    Diploma Pemasaran
    Diploma Pengajian Perniagaan
    Diploma Pengurusan Peruncitan

  35Sijil Pengoperasian PerniagaanDiploma Insurans
    Diploma Pemasaran
    Diploma Pengajian Perniagaan
    Diploma Pengurusan Peruncitan

  36Sijil Penyejukan dan Penyamanan Udara Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)

  37Sijil Penyelenggaraan Bangunan Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

  38Sijil Penyenggaraan BangunanDiploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan

  39Sijil Penyenggaraan IndustriDiploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)

  40Sijil Penyenggaraan Motosikal (Berkuasa Tinggi)Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

  41Sijil PerakaunanDiploma Akauntansi
    Diploma Insurans
    Diploma Pemasaran
    Diploma Pengajian Perniagaan
    Diploma Pengurusan Peruncitan

  42Sijil Perakaunan Perniagaan Diploma Akauntansi
    Diploma Insurans
    Diploma Pengajian Perniagaan

  43Sijil Rangkaian KomputerDiploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)

  44Sijil Rekabentuk Dalaman Diploma Seni Bina

  45Sijil Rekabentuk dan Pembuatan PerabotDiploma Teknologi Berasaskan Kayu

  46Sijil Servis Kenderaan RinganDiploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)

  47Sijil Servis Penyejukan dan Penyamanan UdaraDiploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)

  48Sijil Sistem Komputer dan RangkaianDiploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
    Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
    Diploma Teknologi Digital

  49Sijil Sistem Komputer dan Sokongan Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
    Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
    Diploma Teknologi Digital

  50Sijil Teknologi Elektrik (Pemasangan dan Perkhidmatan) Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

  51Sijil Teknologi Maklumat Diploma Teknologi Digital

  52Sijil Teknologi Pembinaan Bangunan Diploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
    Diploma Seni Bina

  53Sijil Teknologi PembuatanDiploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

  54Sijil Teknologi Pembuatan Bersepadu Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)

  55Sijil Teknologi Pembuatan Perabot Diploma Teknologi Berasaskan Kayu

  56Sijil Teknologi Penyejukan dan Penyamanan UdaraDiploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)

  57Sijil Teknologi SenibinaDiploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Seni Bina

  58Sijil Terapi Kecantikan dan SpaDiploma Pemasaran
    Diploma Pengajian Perniagaan

  kembali ke muka depan


  Pautan Aplikasi

  INTERNATIONAL STUDENTS
  Semakan kelayakan program untuk lepasan SPM (e-Semak)


  Senarai Program & Syarat Kemasukan

  Lulusan SPM (Politeknik Premier)
  Lulusan SPM (Politeknik Konvensional & METrO)
  Lulusan SPM (Pra Diploma)
  Lulusan Program Matrikulasi KPM
  Lulusan Sijil Politeknik
  Lulusan Sijil Kolej Komuniti
  Lulusan Sijil Institut Pertanian Malaysia
  Lulusan Sijil Institut Kemahiran MARA
  Lulusan Sijil Institut Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA Tech)
  Lulusan Sijil Kemahiran Malaysia
  Lulusan Pra Diploma Politeknik
  Program Sijil Kemahiran Politeknik (untuk pelajar berkeperluan khas (Ketidakupayaan Pendengaran))
  Program Diploma Lanjutan Secara Sepenuh Masa
  Program Sarjana Muda Secara Sepenuh Masa
  Program Diploma Secara Separa Masa


  Maklumat Politeknik

  Senarai Politeknik
  Kalendar Akademik Diploma, Diploma Lanjutan dan Sijil Khas
  Kalendar Akademik Sarjana Muda Politeknik & Kerjasama PSA-UTHM
  Kalendar Akademik Sarjana Muda Kerjasama PPD-USM  Hal Ehwal Pelajar

  Login HEP
  Login ULPL  Hubungi Kami

  Bahagian Pengambilan Pelajar,
  Jabatan Pendidikan Politeknik,
  Aras 4, Galeria PjH,
  Jalan P4W, Persiaran Perdana,
  Presint 4,
  62100 Putrajaya.

  Telefon: 03-8891 9240/ 9255/ 9256/ 9257/ 9258/ 9259/ 9263/ 9340
  Faks : 03-8891 9323

  2014 Bahagian Pengambilan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pengajian Politeknik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.