Program-program yang ditawarkan untuk lulusan Sijil Politeknik

Syarat kemasukan:

 • Warganegara Malaysia.
 • Lulus SPM/Setaraf dengan mendapat SATU (1) kepujian.
 • Lulus Sijil Politeknik di dalam bidang yang berkenaan.

 • Pemetaan:

  BilNama Sijil/KelayakanNama Program

  1Sijil Kejuruteraan AwamDiploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
    Diploma Teknologi Berasaskan Kayu

  2Sijil Kejuruteraan Awam (Kerja Raya dan Kaji Air)Diploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
    Diploma Teknologi Berasaskan Kayu

  3Sijil Kejuruteraan Awam (Lebuhraya)Diploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
    Diploma Teknologi Berasaskan Kayu

  4Sijil Kejuruteraan Awam(Pembinaan)Diploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
    Diploma Teknologi Berasaskan Kayu

  5Sijil Kejuruteraan Elektrik & ElektronikDiploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)

  6Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kawalan)Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)

  7Sijil Kejuruteraan Elektrik (Komputer)Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)

  8Sijil Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)

  9Sijil Kejuruteraan Elektrik (Perhubungan)Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)

  10Sijil Kejuruteraan Elektrik (Perubatan)Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)

  11Sijil Kejuruteraan Elektrik (Petroleum)Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)

  12Sijil Kejuruteraan Elektronik (Petroleum)Diploma Kejuruteraan Elektrik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
    Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
    Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)

  13Sijil Kejuruteraan Kimia dan ProsesDiploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)

  14Sijil Kejuruteraan MekanikalDiploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekatronik

  15Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekatronik

  16Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekatronik

  17Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Loji)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekatronik

  18Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekatronik

  19Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekatronik

  20Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejuk Bekuan)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)

  21Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)

  22Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Petroleum)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)

  23Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekatronik

  24Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)Diploma Kejuruteraan Mekanikal
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara dan Penyejukbekuan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
    Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Bahan)
    Diploma Kejuruteraan Mekatronik

  25Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan BangunanDiploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
    Diploma Teknologi Berasaskan Kayu

  26Sijil PemasaranDiploma Akauntansi
    Diploma Insurans
    Diploma Kewangan dan Perbankan
    Diploma Pemasaran
    Diploma Pengajian Perniagaan
    Diploma Sains Kesetiausahaan
    Diploma Pengurusan Peruncitan
    Diploma Pengajian Perniagaan (e-Dagang)
    Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan
    Diploma Kewangan dan Perbankan Islam

  27Sijil Pemprosesan DataDiploma Akauntansi
    Diploma Insurans
    Diploma Kewangan dan Perbankan
    Diploma Pemasaran
    Diploma Pengajian Perniagaan
    Diploma Sains Kesetiausahaan
    Diploma Pengurusan Peruncitan
    Diploma Pengajian Perniagaan (e-Dagang)
    Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan
    Diploma Kewangan dan Perbankan Islam

  28Sijil Pengajian PerniagaanDiploma Akauntansi
    Diploma Insurans
    Diploma Kewangan dan Perbankan
    Diploma Pemasaran
    Diploma Pengajian Perniagaan
    Diploma Sains Kesetiausahaan
    Diploma Pengurusan Peruncitan
    Diploma Pengajian Perniagaan (e-Dagang)
    Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan
    Diploma Kewangan dan Perbankan Islam

  29Sijil Pengurusan PelanconganDiploma Pengurusan Pelancongan

  30Sijil Penyimpanan KiraDiploma Akauntansi
    Diploma Insurans
    Diploma Kewangan dan Perbankan
    Diploma Pemasaran
    Diploma Pengajian Perniagaan
    Diploma Sains Kesetiausahaan
    Diploma Pengurusan Peruncitan
    Diploma Pengajian Perniagaan (e-Dagang)
    Diploma Pengurusan Logistik dan Rangkaian Bekalan
    Diploma Kewangan dan Perbankan Islam

  31Sijil Perancangan Bandar dan WilayahDiploma Perancangan Bandar dan Wilayah

  32Sijil Rekaan Fesyen dan PakaianDiploma Rekabentuk Fesyen dan Pakaian

  33Sijil Rekabentuk GrafikDiploma Rekabentuk Grafik
    Diploma Seni Digital
    Diploma Pengajian Video Dan Filem

  34Sijil Rekabentuk IndustriDiploma Rekabentuk Industri

  35Sijil Seni BinaDiploma Seni Bina

  36Sijil Teknologi Berasaskan KayuDiploma Kejuruteraan Awam
    Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
    Diploma Teknologi Berasaskan Kayu

  37Sijil Teknologi MakananDiploma Teknologi Makanan

  38Sijil Teknologi MaklumatDiploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
    Diploma Teknologi Digital

  39Sijil Ukur BahanDiploma Ukur Bahan

  40Sijil Ukur TanahDiploma Geomatik

  kembali ke muka depan


  Pautan Aplikasi

  INTERNATIONAL STUDENTS
  Semakan kelayakan program untuk lepasan SPM (e-Semak)


  Senarai Program & Syarat Kemasukan

  Lulusan SPM (Politeknik Premier)
  Lulusan SPM (Politeknik Konvensional & METrO)
  Lulusan SPM (Pra Diploma)
  Lulusan Program Matrikulasi KPM
  Lulusan Sijil Politeknik
  Lulusan Sijil Kolej Komuniti
  Lulusan Sijil Institut Pertanian Malaysia
  Lulusan Sijil Institut Kemahiran MARA
  Lulusan Sijil Institut Kemahiran Tinggi PERDA (PERDA Tech)
  Lulusan Sijil Kemahiran Malaysia
  Lulusan Pra Diploma Politeknik
  Program Sijil Kemahiran Politeknik (untuk pelajar berkeperluan khas (Ketidakupayaan Pendengaran))
  Program Diploma Lanjutan Secara Sepenuh Masa
  Program Sarjana Muda Secara Sepenuh Masa
  Program Diploma Secara Separa Masa


  Maklumat Politeknik

  Senarai Politeknik
  Kalendar Akademik Diploma, Diploma Lanjutan dan Sijil Khas
  Kalendar Akademik Sarjana Muda Politeknik & Kerjasama PSA-UTHM
  Kalendar Akademik Sarjana Muda Kerjasama PPD-USM  Hal Ehwal Pelajar

  Login HEP
  Login ULPL  Hubungi Kami

  Bahagian Pengambilan Pelajar,
  Jabatan Pendidikan Politeknik,
  Aras 4, Galeria PjH,
  Jalan P4W, Persiaran Perdana,
  Presint 4,
  62100 Putrajaya.

  Telefon: 03-8891 9240/ 9255/ 9256/ 9257/ 9258/ 9259/ 9263/ 9340
  Faks : 03-8891 9323

  2014 Bahagian Pengambilan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pengajian Politeknik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.