Program-program yang ditawarkan untuk lulusan SPM dan setaraf (Politeknik Konvensional & METrO) :

JABATAN Agroteknologi dan Bio-Industri
Diploma Bioteknologi
Syarat Kemasukan
Diploma Agroteknologi
Syarat Kemasukan
Diploma Akuakultur
Syarat Kemasukan
Diploma Hortikultur Landskap
Syarat Kemasukan
JABATAN Kejuruteraan Awam
Diploma Kejuruteraan Awam
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
Syarat Kemasukan
Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
Syarat Kemasukan
Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah
Syarat Kemasukan
Diploma Seni Bina
Syarat Kemasukan
Diploma Ukur Bahan
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Alam Sekitar
Syarat Kemasukan
Diploma Geomatik
Syarat Kemasukan
JABATAN Kejuruteraan Elektrik
Diploma Kejuruteraan Elektrik
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Elektrik & Elektronik
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Hijau)
Syarat Kemasukan
JABATAN Kejuruteraan Mekanikal
Diploma Kejuruteraan Mekanikal
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Loji)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Penyamanan Udara Dan Penyejukbekuan)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pertanian)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Plastik)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Tekstil)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekatronik
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Penyenggaraan Pesawat
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)
Syarat Kemasukan
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)
Syarat Kemasukan
JABATAN Kejuruteraan Petroleum
Diploma Kejuruteraan Proses (Petrokimia)
Syarat Kemasukan
JABATAN Pelancongan & Hospitaliti
Diploma Pengurusan Acara
Syarat Kemasukan
Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
Syarat Kemasukan
Diploma Pengurusan Pelancongan
Syarat Kemasukan
Diploma Pengurusan Pelancongan (Taman & Rekreasi)
Syarat Kemasukan
Diploma Pengurusan Hotel
Syarat Kemasukan
JABATAN Perdagangan
Diploma Akauntansi
Syarat Kemasukan
Diploma Kewangan & Perbankan
Syarat Kemasukan
Diploma Pemasaran
Syarat Kemasukan
Diploma Pengajian Perniagaan
Syarat Kemasukan
Diploma Perniagaan Antarabangsa
Syarat Kemasukan
Diploma Sains Kesetiausahaan
Syarat Kemasukan
Diploma Pengurusan Peruncitan
Syarat Kemasukan
Diploma Pengajian Perniagaan (E-dagang)
Syarat Kemasukan
Diploma Pengurusan Logistik Dan Rangkaian Bekalan
Syarat Kemasukan
Diploma Kewangan Dan Perbankan Islam
Syarat Kemasukan
JABATAN Rekabentuk & Komunikasi Visual
Diploma Rekabentuk Grafik
Syarat Kemasukan
Diploma Seni Digital
Syarat Kemasukan
Diploma Pengajian Video Dan Filem
Syarat Kemasukan
Diploma Teknologi Media Cetak
Syarat Kemasukan
JABATAN Teknologi Makanan
Diploma Teknologi Makanan
Syarat Kemasukan
Diploma Teknologi Makanan (Pengurusan Halal)
Syarat Kemasukan
JABATAN Teknologi Maklumat & Komunikasi
Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
Syarat Kemasukan
Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
Syarat Kemasukan
Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Permainan)
Syarat Kemasukan
Diploma Teknologi Maklumat (Keselamatan Maklumat)
Syarat Kemasukankembali ke muka depan


Pautan Aplikasi

Semakan kelayakan program untuk lepasan SPM Tahun 2014.


Senarai Program & Syarat Kemasukan

Lulusan SPM (Politeknik Premier)
Lulusan SPM (Politeknik Konvensional & METrO)
Lulusan SPM (Pra Diploma)
Lulusan Sijil Politeknik
Lulusan Sijil Kolej Komuniti
Lulusan Sijil Institut Kemahiran
Lulusan Sijil Kemahiran Malaysia
Lulusan Program Matrikulasi KPM
Lulusan Diploma Politeknik
Lulusan Diploma Lanjutan Politeknik
Program Sarjana Muda Secara Sepenuh Masa
Program Diploma Secara Separa Masa


Maklumat Politeknik

Senarai Politeknik
Kalendar Akademik Diploma dan Diploma Lanjutan 2014/15
Kalendar Akademik Home Grown dan Usahasama UITM 2014/15
Kalendar Akademik Kerjasama UTHM 2014/15
Kalendar Akademik Kerjasama USM 2014/15Hal Ehwal Pelajar

Login HEP
Login ULPLHubungi Kami

Bahagian Pengambilan Pelajar,
Jabatan Pendidikan Politeknik,
Aras 4, Galeria PjH,
Jalan P4W, Persiaran Perdana,
Presint 4,
62100 Putrajaya.

Telefon: 03-8891 9240/ 9255/ 9256/ 9257/ 9258/ 9259/ 9263/ 9340
Faks : 03-8891 9323

2014 Bahagian Pengambilan Pelajar. Semua maklumat yang dipaparkan adalah benar dan betul pada masa tarikh dan masa diterbitkan dan tertakluk kepada pindaan dari masa ke semasa. Jabatan Pengajian Politeknik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat dalam laman web ini.