e-Rayuan Tawaran Pengajian Ke Politeknik KPT    
Sesi Ambilan 2012
 
BUTIRAN PEMOHON
NO. KAD PENGENALAN
NAMA PEMOHON
   
BUTIRAN RAYUAN
Anda boleh membuat rayuan bagi program pilihan asal atau memilih program lain.
PILIHAN PERTAMA:
 
PILIHAN KEDUA:

Semakan keputusan rayuan boleh dibuat pada setiap hari Khamis mulai 21 Jun 2012 sehingga 9 Ogos 2012.
Sekiranya masih tidak ditawarkan dalam tempoh tersebut, bermakna permohonan anda pada sesi ini tidak berjaya.

Rayuan hanya akan diproses sekiranya terdapat kekosongan. Anda boleh ditawarkan mana-mana program selain
daripada program rayuan di atas.
keluar