e-Rayuan Tawaran Pengajian Ke Politeknik KPT    
Sesi Ambilan 2012
 
BUTIRAN PEMOHON
NO. KAD PENGENALAN
NAMA PEMOHON
   
BUTIRAN RAYUAN
TARIKH RAYUAN 23/4/2014
   
PILIHAN PERTAMA:
-
 
PILIHAN KEDUA:
-
 
Semakan keputusan rayuan boleh dibuat pada setiap hari Khamis mulai 21 Jun 2012 sehingga 9 Ogos 2012.
Sekiranya masih tidak ditawarkan dalam tempoh tersebut, bermakna permohonan anda pada sesi ini tidak berjaya.

Rayuan hanya akan diproses sekiranya terdapat kekosongan. Anda boleh ditawarkan mana-mana program selain
daripada program rayuan di atas.
keluar