SEMAKAN PERTUKARAN PELAJAR
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

 Taipkan nombor KAD PENGENALAN tanpa '-' dan tekan butang Semak.
Contoh : 840920086890