URUSAN PENGAMBILAN PELAJAR
POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

Sektor Pengurusan Politeknik
Jabatan Pengajian Politeknik Dan Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
  BORANG MAKLUMAT TAMBAHAN CALON KE POLITEKNIK KPT SESI  

Anda dikehendaki mengisi semua maklumat di bawah dengan lengkap dan mencetak Surat Pengesahan Tawaran, Panduan Menghantar Borang serta Borang Jawapan Tawaran (BJT-BPP).
MAKLUMAT PEMOHON
No. Kad Pengenalan :
Nama :
Adakah anda mengalami kecacatan anggota?
MAKLUMAT IBUBAPA/PENJAGA
Nama :
(Mengikut KP/MyKad)
Alamat :
Bandar :
Poskod :
Negeri :
No. Telefon Talian Tetap :
No. Telefon Bimbit :
Tanggungan Keluarga/Sendiri : orang
Pendapatan Setahun : < RM10,000
RM10,001 RM20,000
RM20,001 RM30,000
RM30,001 RM40,000
RM40,001 RM50,000
> RM50,000
LAIN-LAIN
Adakah anda ingin memohon pinjaman ?
(Tabung Pinjaman Pelajaran(TPP-KPT) untuk kursus Sijil dan PTPTN untuk kursus Diploma)
Ya
Tidak
Adakah anda bersetuju maklumat anda diserahkan kepada pihak lain? Ya
Tidak
PERAKUAN
Saya mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah BENAR dan saya bersetuju
sekiranya maklumat ini PALSU, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) berhak menarik balik
tawaran atau menamatkan pengajian saya pada bila-bila masa.