No Kad Pengenalan (NO KP) : *Sila masukan no kad pengenalan tanpa simbol dash ( - ). cth: 970304115679
Bil MataPelajaran Gred
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
  
Dibangunkan oleh Bahagian Pengambilan Pelajar Politeknik, Jabatan Pendidikan Politeknik. 2017