e-PENDAFTARAN PELAJAR KE POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
BAGI SESI DISEMBER 2014

 
Perhatian: Politeknik-politeknik berikut tidak melaksanakan pendaftaran online (e-pendaftaran) untuk sesi Jun 2011:
  1. POLITEKNIK BALIK PULAU, PULAU PINANG
  2. POLITEKNIK JELI, KELANTAN
  3. POLITEKNIK BANTING, SELANGOR
  4. POLITEKNIK MERSING JOHOR
  5. POLITEKNIK HULU TERENGGANU
  6. POLITEKNIK SANDAKAN SABAH
  7. POLITEKNIK METRO KL
  8. POLITEKNIK METRO KUANTAN
Sila rujuk kaedah pendaftaran yang dinyatakan di dalam Dokumen Pendaftaran yang dihantar.