e-PENDAFTARAN PELAJAR KE POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
BAGI SESI DISEMBER 2014

Masukkan no. kad pengenalan dan klik daftar.

Cth: 900102168971