SYARAT KELAYAKAN MASUK KE POLITEKNIK KPM


 

Buat pilihan anda dari menu di atas untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki

 


BIDANG KEJURUTERAAN

 
 
KURSUS SIJIL

    
      1. Warganegara Malaysia.

      2. Mempunyai SIJIL PELAJARAN MALAYSIA atau SIJIL  
          PELAJARAN MALAYSIA (VOKASIONAL) serta memenuhi 
          syarat minimum berikut;

           a) Kepujian Matematik atau Matematik Tambahan dan 
               lulus
 SATU (1) mata pelajaran kumpulan
               Sains/Teknologi/ Vokasional;

atau

              Lulus Matematik atau Matematik Tambahan dan
          kepujian SATU (1) mata pelajaran kumpulan Sains/Teknologi/ Vokasional.

     b) Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia.

 

 
KURSUS DIPLOMA


     1. Warganegara Malaysia.

     2. Mempunyai SIJIL PELAJARAN MALAYSIA atau SIJIL 
         PELAJARAN MALAYSIA (VOKASIONAL) serta memenuhi 
         syarat minimum berikut;

         a) Mendapat LIMA (5) kepujian termasuk; 

  • Mata pelajaran Matematik atau Matematik Tambahan dan 
  • SATU (1) mata pelajaran kumpulan Sains/Teknologi/ Vokasional;

b) Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia.

c) Lulus Bahasa Inggeris

 

 

 


BIDANG PERDAGANGAN DAN BIDANG HOSPITALITI DAN FESYEN

 
KURSUS SIJIL

    
      1. Warganegara Malaysia.

      2. Mempunyai SIJIL PELAJARAN MALAYSIA atau SIJIL  
          PELAJARAN MALAYSIA (VOKASIONAL) serta memenuhi 
          syarat minimum berikut;

           a) Kepujian Matematik atau Matematik Tambahan dan 
               lulus SATU (1) mata pelajaran kumpulan
            Sains/Teknologi/ Vokasional/ Sastera Ikhtisas;

atau

              Lulus Matematik atau Matematik Tambahan dan 
          kepujian SATU (1) mata pelajaran kumpulan 
           Sains/Teknologi/ Vokasional/ Sastera Ikhtisas

              b) Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia.

 

 
KURSUS DIPLOMA


     1. Warganegara Malaysia.

     2. Mempunyai SIJIL PELAJARAN MALAYSIA atau SIJIL 
         PELAJARAN MALAYSIA (VOKASIONAL) serta memenuhi 
         syarat minimum berikut;

         a) Mendapat LIMA (5) kepujian termasuk; 

  • Mata pelajaran Matematik atau Matematik Tambahan.

b) Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia.

c) Lulus Bahasa Inggeris

 

 


KURSUS DIPLOMA SAINS KESETIAUSAHAAN

 
 
    
      1. Warganegara Malaysia.

      2. Mempunyai SIJIL PELAJARAN MALAYSIA atau SIJIL  
          PELAJARAN MALAYSIA (VOKASIONAL) serta memenuhi 
          syarat minimum berikut

          Mendapat LIMA (5) kepujian termasuk mata pelajaran; 

a) Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan

b) Bahasa Inggeris

 
 

 

 


SEMUA KURSUS DIPLOMA UNTUK LEPASAN POLITEKNIK KPM

 
 
    
      1. Warganegara Malaysia.

      2. Memiliki Sijil Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia
          yang berkaitan dengan kursus Diploma yang dipohon.    

2.1) Memperolehi sekurang-kurangnya Himpunan
      Purata Nilaian Mata (HPNM ) 2.50 pada semester
      akhir.

ATAU

   
2.2)  Sekiranya mempunyai HPNM kurang daripada
       2.50 pemohon mestilah mempunyai
       sekurang-kurangnya tiga (3) tahun pengalaman
       bekerja dalam bidang yang dipohon.